Ook in 2021 staat de gemeente Gilze en Rijen in de top 5 van goedkoopste gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2021 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. De atlas 2021 geeft aan dat Gilze en Rijen op de lijst van woonlasten voor meerpersoonshuishoudens is gestegen van plek 5 in 2020 naar plek 4 in 2021. In 2019 stond Gilze en Rijen op plaats 1. Er zijn 350 gemeenten in Nederland.

“Niemand betaalt graag gemeentelijke lasten. Toch zijn die noodzakelijk om voorzieningen op peil te houden. De gemeentelijke lasten op een verantwoorde manier zo laag mogelijk houden, is in onze begroting een belangrijke doelstelling. De ambitie is en blijft om tot de 20% goedkoopste gemeenten van Nederland te horen. De Atlas van de lokale lasten vertelt ons dat dat ook dit jaar ruimschoots is gelukt.” aldus wethouder David Vermorken (financiën). Een huishouden met een eigen woning betaalt in Nederland dit jaar gemiddeld 811 euro aan gemeentelijke woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing). In Gilze en Rijen is dat voor meerpersoonshuishoudens 621 euro.

“Dit is ook een mooie steun in de rug voor ons beleid om op basis van lage lasten te investeren in goede voorzieningen in onze vier dorpen en veelzijdige buitengebied. En waar nodig onze inwoners, onze ondernemers en onze verenigingen te ondersteunen.” vervolgt wethouder David Vermorken. Toch zijn er ook zorgen om de toekomst. Dit komt vooral doordat gemeenten minder geld uit het gemeentefonds krijgen voor bijvoorbeeld de zorg voor onze ouderen en voor de Jeugdzorg: “Als gemeente merken we dat steeds meer mensen ondersteuning nodig hebben, maar we krijgen vaak niet het geld om dat te regelen. We houden vast aan ons beleid om de lasten voor onze inwoners op een verantwoorde manier laag te houden en houden er rekening mee dat we ook in Gilze en Rijen steeds keuzes zullen moeten maken voor forse opgaven van de toekomst.” legt de wethouder uit.

Voor wie door omstandigheden krap bij kas zit en de gemeentelijke belastingen niet kan betalen, biedt de gemeente de mogelijkheid van gespreide betaling, de mogelijkheid om kwijtschelding van de afvalstoffen- of rioolheffing aan te vragen of een beroep te doen op inkomensondersteuning. Meer informatie is te vinden op www.gilzerijen.nl/kwijtschelding of www.gilzerijen.nl/inkomen