De nieuwe sporthal en het woongebouw op het terrein van de Margriethal en het voormalige zwembad Tropical in Rijen komen in een parkomgeving te liggen. Dat blijkt uit het programma van eisen buitenruimte dat de gemeente samen met een werkgroep van omwonenden en ontwerpbureau Marseille Buiten heeft opgesteld. Ook voor de sporthal heeft de gemeente samen met de gebruikers een programma van eisen gemaakt.

De gemeente kijkt terug op een reeks leuke en interactieve bijeenkomsten met de werkgroepen en dankt alle deelnemers voor hun inspirerende inbreng. “De programma’s van eisen vormen de basis om de nieuwe sporthal en het woongebouw te bouwen in een duurzame, veilige en groene omgeving,” vertelt wethouder Ariane Zwarts over deze mijlpaal in het project.

Groene, veilige en biodiverse omgeving
Het programma voor de buitenruimte laat zien dat er meer bomen en meer biodiversiteit in het gebied komen. Dorst hoeven de bomen, struiken en planten straks niet te hebben. Het hemelwater stroomt niet naar het riool maar zakt de grond in. Vanwege de (sociale) veiligheid verdwijnen er ook enkele oude bomen. In de vergunningaanvraag geeft de gemeente aan dat er voor deze bomen ook nieuwe bomen in het gebied terugkomen. Brede voetpaden maken het gebied open en toegankelijk. Fietsers kunnen straks parkeren bij de sporthal of het woongebouw. Auto’s parkeren aan de randen van het gebied.

Sporthal voor iedereen
Wethouder Ariane Zwarts over het programma voor de nieuwe sporthal: “Iedereen, van jong tot oud, moet zich straks uitgenodigd voelen om te gaan sporten in de nieuwe sporthal. De sporthal is bedoeld voor bewegingsonderwijs, trainingen van sportverenigingen en beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen. Omdat iedereen mee moet kunnen doen, zijn alle ruimtes ook geschikt voor gebruik door mensen met een beperking. De gemeente wil een zo duurzaam mogelijke sporthal bouwen. Daarom zijn ook duurzaamheidseisen opgenomen.”

Wat gebeurt er in de komende periode?
Voor het woongebouw is de gemeente bezig met een marktverkenning. Voor de bouw van de nieuwe sporthal gaat de gemeente op zoek naar een partner. De Margriethal blijft nog even in gebruik. De gemeente zorgt er voor dat de sporthal tot de sloop ook veilig gebruikt kan worden en verwacht dat rond de zomervakantie 2021 de sloop van het zwembad en de sporthal start.