Het college treft voorbereidingen om vanaf eind 2021 een nieuwe woonwijk in Rijen te ontwikkelen. De wijk Tussen de Leijen komt in een gebied van 19 hectare tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mosstraat aan de oostkant van Rijen. In een groene en klimaatadaptieve omgeving wil het college ruimte bieden aan de bouw van ruim 370 duurzame woningen.

Wethouder Sandra Diepstraten (wonen): “de nieuwe woonwijk Tussen de Leijen krijgt een ruime en duurzame opzet. 51% van de beschikbare grond richten we in als openbare ruimte. Groen, ruimte voor monumentale bomen en water krijgen daarin een prominente plek. Zo spelen we in op de gevolgen van de klimaatverandering. En het is een win-winsituatie want ruimte voor het klimaat betekent in dit geval ook een groene buitenruimte voor de bewoners om in te leven.”

Tussen de Leijen moet een klimaatadaptieve wijk worden. Dit betekent rekening houden met de klimaatverandering. Dit moet leiden tot minder wateroverlast, minder hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling en meer biodiversiteit. Van sociale huurwoning tot vrijstaande woning, alle type woningen krijgen een plaats in de wijk. Over de bouw van huurwoningen is de gemeente in gesprek met Leystromen, dat een grondpositie heeft in het gebied.

“We zien dat ook in de gemeente Gilze en Rijen op alle fronten de vraag naar woningen groot is. Met de nieuwe wijk Tussen de Leijen komen we tegemoet aan de woonbehoefte die er is aan dorps en groen wonen”, aldus wethouder Sandra Diepstraten.

Omwonenden zijn op 8 en 10 oktober bijgepraat over de plannen en zijn uitgenodigd om na te denken over de wijze waarop de beoogde parkzone tussen de bestaande en nieuwe woonwijk vorm kan krijgen. De gemeente wil de bestemmingplanprocedure in 2021 afronden. Daarna kunnen ontwikkelaars of toekomstige bewoners aan de slag met de bouw van de woonwijk.