In de afgelopen maanden hebben zich veel nieuwe leden gemeld bij VVD Gilze en Rijen. We zijn erg blij dat we in elke dorp meer leden krijgen. De VVD Gilze en Rijen is daarmee ook duidelijk een lokale partij. In de raadsvergadering van 29 april 2021 is Bart van Enschot beëdigd als raadscommissielid voor de commissie Ruimte. Wij zijn hartstikke blij dat Bart actief aan de slag wil voor onze vier dorpen en feliciteren hem van harte met zijn benoeming. Zelf zegt Bart hierover: ”Ik dank de VVD Gilze en Rijen en de gemeenteraad voor het in mij gestelde vertrouwen. Graag wil ik me hierbij aan u voorstellen.”

“Mijn naam is Bart van Enschot, 67 jaar, en ik heb met een onderbreking van drie jaar altijd in Gilze gewoond. Zelfs mijn diensttijd heb ik vervuld op onze vliegbasis. Ik heb op acht verschillende locaties gewoond en daardoor ken ik de gemeente bijzonder goed. Ik heb onze dorpen, de industrie, de middenstand, het onderwijs en sociale leven zien ontwikkelen tot wat ze momenteel zijn. Mooie en goede ontwikkelingen, maar daarmee houdt het niet op. We moeten blijven ontwikkelen en meegaan en aanpassen aan de huidige tijd en dito eisen.”

“Mijn zakelijke werkzaamheden ben ik aan het verminderen en daardoor krijg ik tijd om een bijdrage te leveren aan onze (lokale) samenleving. Door mijn brede kennis en ervaring kan ik een bijdrage leveren aan de uitdagingen waar we als gemeente voor staan. Energietransitie, milieu, veiligheid, wonen en dat alles binnen beheersbare lasten voor de inwoners.”

Wilt u, net als Bart, met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl. Of benader ons via Facebook of Instagram.