De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft op 5 november 2018 unaniem in een motie ons college verzocht om bij de gemeente Tilburg aan te dringen om in het ontwerpbestemmingsplan voor bedrijventerrein Wijkevoort een aantal verbeteringen aan te brengen, onder andere een grotere groene buffer aan de Zuidwest-rand en een beperking van de bouwhoogte. Het college heeft hierover overleg gevoerd met Tilburg en op een aantal punten heeft zij ook gelijk gekregen.
Echter een grote meerderheid in de gemeenteraad van Gilze en Rijen (samen met de VVD alle partijen behalve D’66) vinden de toezeggingen door de gemeente Tilburg onvoldoende. Daarom hebben wij het initiatief gesteund om een zienswijze in te dienen op het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Werklandschap Wijkevoort .
VVD raadslid Hans van Nistelrooij: “ Wij zijn niet tegen de ontwikkeling van Wijkevoort als toekomstig bedrijventerrein. Wij hebben dit soort ontwikkelingen nodig voor economische groei en werkgelegenheid in onze regio. Maar dit is een ontwikkeling voor de komende 30 jaar en wij willen geen onomkeerbare besluiten waar we nu al van zien dat die niet in het belang zijn van onze gemeente. Anders dan in het vooroverleg met het college van Gilze en Rijen is afgesproken, maakt het plan het mogelijk dat naast grootschalige logistieke en industriële gebouwen ook kleinere MKB-bedrijven zich in het plangebied vestigen en dit concurreert met ons Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort.”
De punten die wij als meerderheid van de raad willen laten terugkomen in de zienswijze spitsen zich toe op 5 elementen van het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort.

  1. De landschappelijke en recreatieve aantasting van het kleinschalige cultuurlandschap en de te geringe groene buffer met de kern Gilze aan de zuidwestzijde van het plan.
  2. De hoogte van de bebouwing.
  3. Het verkeersaspect en de gevolgen hiervan voor de gezondheid van inwoners van de omliggende dorpen.
  4. De afwijking van afspraken inzake de afstemming met bedrijvenpark Midden-Brabant Poort.
  5. De ontsluiting Hultenseweg.

VVD fractievoorzitter Hans Rutte vult aan:” Dit zijn de 5 elementen van de partijen die de zienswijze mee indienen. Wij als VVD fractie willen vooral dat Wijkevoort zo ingepast wordt in het landschap aan de zuidwest kant dat we er vanuit Gilze geen hinder van hebben en we willen zekerheid dat Wijkevoort niet gaat concurreren met ons eigen Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort”.
VVD raadslid Ryan van Osch , zelf uit Gilze: “De groene buffer aan de zuidwestzijde van het plan Wijkevoort vinden wij onvoldoende voor de visuele afscheiding van de bebouwing in Gilze en als corridor voor de opvang van eventuele luchtvervuiling en geluidbelasting. Er moet een betere buffer in dit deel van het plan komen”.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.