Het uit 1863 daterende station Gilze – Rijen, met het typerende eilandperron, gaat op de schop. Het stationsgebied krijgt een flinke kwaliteitsinjectie waarmee het station een mooie entree wordt die reizigers welkom heet in onze gemeente. De belangrijkste verbeterpunten zijn: van een onveilig eilandperron naar veilige perrons aan beide zijde, goed bereikbare perrons (met liften) via een veilige onderdoorgang die naast de voetgangers, ook ruimte biedt aan fietsers, gemotoriseerd verkeer en hulpdiensten. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in extra geluidsbescherming en in optimalisatie aan het spoor om trillingen te beperken.

Als Kern ’75 zijn we reeds vanaf het begin betrokken bij de planvorming en heeft onze voormalige wethouder er altijd voor gepleit om dit project integraal aan te pakken met de Provincie Noord-Brabant, Ministerie I&W en Prorail. Met deze partijen is er de afgelopen 10 jaar hard gewerkt om te komen tot een veilige en duurzame planvorming van onze stationsomgeving.

Anno 2021 krijgt het plan Spoorzone steeds meer vorm en hebben alle belanghebbende hun zienswijze kenbaar gemaakt bij het college en de politiek. De gevoerde onderzoeken hebben ons meer inzicht gegeven hoe we de spoorzone veilig en duurzaam kunnen inrichten waarbij ook ruimte is voor groen en klimaat.

Een belangrijk onderdeel in plan Spoorzone is de onderdoorgang en de beoogde hellingshoek. Zowel Accent (2019) als SWOV (2019) hebben aangegeven dat de onderdoorgang realistisch en veilig is maar dat deze minder comfortabel is om als fietser gebruik van te maken. Stichting ZET (2021) heeft hieraan toegevoegd dat je met een hellingshoek van 5,5% inwoners gaat uitsluiten om de onderdoorgang te gebruiken. Het advies van Stichting ZET is om de hellingshoek maximaal 4,5% te maken om de gebruiksvriendelijkheid te waarborgen. Daarnaast hebben onlangs de Brandweer en Defensie zich uitgesproken dat een toegankelijke onderdoorgang voor de hulpdiensten een vereiste is voor de veiligheid in Rijen Zuid en op de Vliegbasis Gilze-Rijen.

Met bovenstaande inzichten vinden wij het als Kern ’75 belangrijk dat de onderdoorgang door zoveel mogelijk inwoners kan worden gebruikt en dat de veiligheid op alle terreinen moet worden gewaarborgd. Met het voornemen om de zuidelijke toegang naar de onderdoorgang te verlengen in de Julianastraat komen we op een comfortabelere hellingshoek van gemiddeld 4% en wordt de onderdoorgang ten gunste voor de fietsers verbeterd. Daarnaast wordt de veiligheid van Rijen Zuid goed geborgd omdat de hulpdiensten op comfortabele wijze gebruik kunnen maken van de onderdoorgang.

Lijkt het u leuk om eens mee te praten over onderwerpen die spelen in onze gemeente dan kun u contact op te nemen via info@kern75.nl Wij zoeken inwoners met een positieve houding die hun steentje bij willen dragen aan onze mooie gemeente. Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders en Corné Machielsen