Met de ondertekening van een inkoop- en bouwclaimovereenkomst geven wethouder Sandra Diepstraten van Gemeente Gilze en Rijen, Onno Dwars CEO van Ballast Nedam Development en Marie-Thérèse Dubbeldam als bestuurder van Leystromen het startsein voor de ontwikkeling en realisatie van 77 woningen in ‘Tussen de Leijen’ een nieuwe woonwijk in Rijen. ‘Tussen de Leijen’ is een groene en duurzame woonwijk met een gedifferentieerd woningaanbod. “In Rijen hebben we grote behoefte aan nieuwe woningen. We bouwen hier huizen voor jong en oud, want we willen een brede doelgroep de kans geven om hier te kunnen wonen. Het gaat nu om 8 sociale huurwoningen en 69 koopwoningen in verschillende prijsklassen: rijwoningen, tweekappers, geschakelde en vrijstaande woningen”, licht Sandra Diepstraten toe. Later voegt Leystromen nog 32 extra sociale huurwoningen toe in het gebied, waarmee het totaal op 40 komt. Marie-Thérèse Dubbeldam, bestuurder van Leystromen: “We zijn blij dat we op we deze plek sociale huurwoningen bouwen. En daarmee straks in totaal 40 extra woningen in Rijen beschikbaar kunnen stellen. In deze nieuwe, groene wijk zullen bewoners vast een prettig thuis gaan vinden. En dat is wat we willen bieden!”

‘Tussen de Leijen’: Groene wijk met in totaal 375 woningen
De wijk ‘Tussen de Leijen’ ligt in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mosstraat. De wijk sluit daarmee aan op de bestaande woningbouw aan het Sporkt, de Breebroek en de Wouwerbroek. In totaal worden in ‘Tussen de Leijen’ 375 woningen gerealiseerd. Gemeente Gilze en Rijen maakt een bestemmingsplan om dit mogelijk te maken. Samen met Leystromen en Ballast Nedam Development werken we aan de ontwikkeling van de nieuwe wijk in Rijen. Er wordt zo veel mogelijk energieneutraal gebouwd. Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development: “Als gebiedsontwikkelaar verleggen wij steeds grenzen waarbij wij als bedrijf voorlopen met onze integrale duurzaamheidsambitie. ‘Tussen de Leijen’ wordt een prachtige wijk voor de toekomst. Wij creëren het decor van het leven, een prettige en gezonde leefomgeving waarin mens en natuur in harmonie kunnen samenleven.”

Veel aandacht voor groen
De openbare ruimte in de wijk krijgt een groen en duurzaam karakter. Een groenplan vormt hiervoor de basis. Daarom wordt ook dit groenplan, samen met het ontwerp bestemmingsplan, nog een keer ter inzage gelegd. De wethouder vervolgt: “Tussen de Leijen bestaat uit vier delen. Mensen wonen er straks in een groene omgeving. De vier delen van de nieuwe woonwijk krijgen elk een eigen binnenpark. Er is veel aandacht voor natuurlijk spelen en elkaar ontmoeten in het groen. We kiezen voor veel variatie om te zorgen voor biodiversiteit. Zo komen er verschillende bomen die met de seizoenen mee kleuren. De groene inrichting van de wijk zorgt ook voor een natuurlijke overgang tussen het dorp en het buitengebied rondom de Mosstraat. Daarmee hebben we uitwerking gegeven aan de wensen van bewoners in de omgeving van Tussen de Leijen.”

Ontwerpbestemmingsplan en Groenplan ter inzage
Bent u benieuwd naar het groenplan en het ontwerpbestemmingsplan? In juni nodigen wij belangstellenden uit voor een toelichting op het groenplan. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ en het bijbehorende groenplan worden binnenkort ook ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een reactie geven. U kunt de plannen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.