Doe mee met leuke en leerzame activiteit en vraag nu de meetkit aan

Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ is gestart, en jij kunt meedoen. Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit van slootjes, beekjes en plassen zoeken wij mensen in heel Nederland die willen helpen en het leuk vinden in hun eigen buurt of in de nabij gelegen weilanden onderzoek te doen. Meedoen kan door de online meetkit te bestellen op www.vangdewatermonsters.nl. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen, waaronder waterschap Brabantse Delta. Het is de derde keer dat dit onderzoek wordt gehouden.
In Nederland meet de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. De vennetjes, plasjes en boerenslootjes in de buurt vallen hier meestal niet onder. Maar zijn wel heel belangrijk in ons watersysteem. Daarom is de hulp van veel inwoners door heel Nederland nodig. Zodat ook de waterkwaliteit van de kleine wateren wordt gemeten. ‘We verzamelen samen met zoveel mogelijk mensen in heel Nederland informatie. Dit is belangrijk, omdat schoon water de basis is voor allerlei planten en dieren in en rond het water. Voorgaande jaren bleken veel gezinnen met kinderen plezier te beleven aan het samen onderzoek doen naar slootjes in de buurt. Ik roep iedereen op om dit jaar mee te doen’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

Vang de watermonsters
Met de online meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen meten van het water. Je meet onder andere de helderheid en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. In het najaar publiceert Natuur & Milieu de resultaten.

Biodiversiteit
Dankzij de deelnemers in voorgaande jaren konden we al in kaart brengen hoe de waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland is. Helaas zien we dat veel wateren in de eigen omgeving kwetsbaar zijn. Met meer deelnemers hopen we een vollediger beeld te krijgen van de situatie in Nederland. Roel Nozeman, expert biodiversiteit bij ASN Bank: ‘In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze biodiversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk.‘

Watervervuiling
De belangrijkste bronnen van vervuiling die nog kunnen worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen, zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten. Mest en riooloverstorten hebben direct effect op de nitraatconcentratie, het doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Met de onderzoeksgegevens kunnen onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om watervervuiling waar mogelijk bij de bron aan te pakken.

Meer informatie & contact
• Marian Adolphs, communicatieadviseur waterschap Brabantse Delta, 06 52398281
• Ingrid van den Berg, persvoorlichter Natuur & Milieu, 06 24440363
• Pien van der Steen, persvoorlichter ASN Bank, 06-39221383