Iedereen weet het inmiddels, onze aarde warmte op. De gevolgen kennen we ook. Steeds vaker hittegolven, nog zelden natuurijs en met name in de zomer: steeds meer zware buien, o.a. leidend tot overstromingen zoals onlangs in Limburg.
De oorzaak: CO2-toename door het gebruik van fossiele brandstoffen (olie, steenkool en gas). Daarom hebben we in de regio Midden-Brabant plannen gemaakt hoe we groene elektriciteit (bijv. via zonnepanelen) opwekken en hoe we in de toekomst geleidelijk van het gas gaan. De gemeenten moeten dit uitvoeren.
Duidelijk is: dit raakt IEDERE inwoner. D66 wil dat elke inwoner behaaglijk kan wonen op een (uiteindelijk) goedkopere manier.

D66: Betrek alle inwoners en stel prioriteiten
Antonet Krol, D66 Gilze en Rijen: “Omdat we letterlijk tot achter de voordeur komen is het nodig dat inwoners vanaf het begin meedenken. Dat betekent aan de voorkant goed informeren en mee laten praten over mogelijkheden. Bijv. door te bepalen welke stappen we eerst zetten en hoe we iedereen mee kunnen laten doen. Ook inwoners met een kleinere portemonnee moeten immers meedoen, ook al hoeft dat nog niet meteen. D66 heeft hier wel een beeld bij, maar wil dit bij de inwoners toetsen. Het voorstel van D66: start met isoleren van de woningen en vorm groepjes van de inwoners die nu al van het gas willen en help hen hierbij – ook financieel. Daarvan kunnen we leren zodat ook anderen de stap makkelijk kunnen zetten. Ook willen wij de opbrengsten van zonne-energie dusdanig ‘delen’ dat iedereen van fossiele naar groene energie kan omschakelen. Ook voor bedrijven liggen er taken, ook hen moeten we enthousiasmeren zodat ook zij hun bijdrage leveren”.

Wethouder Zwarts haalt geen enkele doelstelling
Op een enkel project na, opgezet door anderen – zoals Leystromen en de provincie – is er bitter weinig gebeurd de afgelopen 3 jaar. Zo kwam wethouder Zwarts met een warmtenet op basis van een biomassacentrale in Rijen. De gemeenteraad schoot dit slechte plan af. Toen probeerde de wethouder een biomassacentrale in Gilze door te drukken. Ook hier floot de gemeenteraad haar terug, weer onder aanvoering van D66. Inmiddels had ze hierdoor al tienduizenden euro’s verspild. Vervolgens maakte ze ambtelijke kosten voor het ondersteunen van zonnevelden voor de golfclubvrinden van Toxandria. En ook dit is een doodlopend spoor. Krol: “immers de inwoners en de raad geven aan: eerst de daken vol met zonnepanelen en dan pas (indien nodig, maar liever niet) ‘zon’ op landbouwgronden. Met het volleggen van (met name bedrijfs-) daken schiet het echter ook niet op. De wethouder weet, ondanks de inhuur van dure bureaus, de ondernemers niet te overtuigen. Ook deelname aan het schone lucht akkoord bleek een farce, wij noemden het al een ‘gebakken lucht’-akkoord. Daarbij loopt het uitvoeringprogramma klimaatmaatregelen inmiddels al een jaar vertraging op!”

Wethouder Zwarts luistert niet
De inwoners mogen verwachten dat ze door de gemeente worden voorbereid op de overgang naar groene energie. Maar met de input van een enkele ‘inspraakavond’ gedurende de afgelopen drie jaar werd niets gedaan. Wie de concept-Handreiking zonne-energie, momenteel ter inzage, leest die ziet dat ondanks grote weerstand van de inwoners (maar ook van de raad) tegen zonnepanelen aan de dorpsranden, dit er nog steeds in staat. Niet alleen trekt de wethouder zich niets aan van de mening van de inwoners. Eerder dit jaar bleek dat de wethouder niet van plan was de gemeenteraad, mee te laten beslissen over de kaders van de warmtetransitievisie. Krol: “D66 neemt haar rol serieus en heeft de wethouder te kennen gegeven dat dit onacceptabel is. Op aandringen van D66 kwam er uiteindelijk wel een inspraakavond voor de raad. Op basis daarvan heeft de wethouder nieuw huiswerk opgekregen van de raad”.
Maar ondanks het enorme effect voor de inwoners komt er geen burgerforum, zoals de raad vroeg. Daarvoor is te weinig tijd, het is te duur en een ‘heel zwaar’ middel, aldus de wethouder. Maar als van het gas af niet zwaar genoeg is, wat dan wel? D66 wil wel samen aan de slag met de inwoners. Hebt u nog vragen of wilt u iets aan ons kwijt? U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl