In de afgelopen periode hebben gemeente en vervoersbedrijf Arriva intensief overlegd over de voorgenomen dienstregeling 2022. Het behoud van de busverbinding tussen Gilze en Tilburg stond daarbij centraal. Arriva zegt toe om de busverbinding voor Gilze ook in de nieuwe dienstregeling op te nemen. Daarmee geeft ze gehoor aan de dringende oproep van gemeente en inwoners.

Wethouder Sandra Diepstraten is blij met de uitkomst: “We hebben veelvuldig constructief overlegd met Arriva en provincie over de rol en de sociaaleconomische functie van het openbaar vervoer voor Gilze en het asielzoekerscentrum. Dat het behoud van de busverbinding belangrijk is, blijkt ook uit de petitie die is gestart door verschillende partijen en vandaag aan Arriva is aangeboden. De opgestarte petitie ziet het college als steun voor de oproep van de gemeente richting Arriva en ik ben blij dat we er in overleg met Arriva voor kunnen zorgen dat de bus in Gilze een volwaardig en duurzaam alternatief blijft voor de auto.”

Onderzoek en eventuele uitbreiding van de aanrijtijden
Om alles goed in te regelen, verschuift de ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling van december 2021 naar januari 2022. In de nieuwe dienstregeling wil Arriva in ieder geval bussen laten rijden vanaf de ochtendspits tot 10.00 uur en vanaf 14.00 uur tot in de avond. Nu de coronamaatregelen versoepelen, neemt ook het aantal reisbewegingen weer toe. In september houdt Arriva daarom bij hoeveel mensen er dagelijks per rit gebruik maken van de busverbinding. Of er in de nieuwe dienstregeling ook bussen gaan rijden tussen 10.00 uur en 14.00 uur hangt onder andere af van de uitkomsten van dat onderzoek.

Wethouder Diepstraten: “Tijdens de gesprekken met Arriva bleek dat er volgens Arriva ook voor Corona eigenlijk te weinig inwoners gebruik maken van de busverbinding. Op verzoek van inwoners en de gemeente blijft de busverbinding nu behouden. Als we willen dat de bus ook in de toekomst in Gilze blijft rijden, is het belangrijk dat voldoende inwoners er gebruik van maken. Of er ook behoefte is aan een busverbinding tussen 10.00 uur en 14.00 uur weten we in oktober. Dan bespreken we met Arriva de resultaten van het onderzoek dat zij in september houdt. Het overleg gaat daarnaast door. Wij zoeken samen met Arriva, provincie en het COA nog een oplossing voor de bereikbaarheid van het asielzoekerscentrum in Gilze in het weekend.”