Gemeente verruimt mogelijkheden starterslening voor eerste eigen woning
We helpen starters op de woningmarkt om een woning te kopen met de starterslening. Om meer starters de mogelijkheden te geven gebruik te maken van de starterslening verhoogt de gemeente de starterslening. Het maximale koopbedrag van de starterslening stellen we gelijk aan de vastgestelde grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Die is nu € 325.000. Daarnaast verhogen we het bedrag van de starterslening naar € 50.000,00.

Wethouder Sandra Diepstraten (wonen) over het besluit van de gemeenteraad: “Net als overal in het land zien we dat starters het moeilijk hebben in onze gemeente. Met de verruiming van de mogelijkheden van de starterslening bieden we hen een steun in de rug om een eerste woning te kunnen kopen.”

Maximale koopbedrag is nu € 325.000,00
Sinds 2008 hebben al veel starters gebruik gemaakt van de starterslening. Maar de laatste jaren liep het aantal aanvragen terug. Dat komt onder andere door de stijgende woningprijzen; er waren weinig starterswoningen te koop onder de € 230.000,00. Dat was het oude maximumbedrag om in aanmerking te komen voor de starterslening. Daarom koppelen we het maximumbedrag nu aan de landelijke grens voor NHG. Zo hebben starters die hun eerste woning willen kopen in onze gemeente meer mogelijkheden om van de starterslening gebruik te maken.

Hoe werkt het?
De starterslening geeft starters de mogelijkheid om toch een huis te kopen als ze dat niet volledig door de bank gefinancierd krijgen. Zij kunnen in 2021 een woning kopen tot € 325.000,00 (inclusief kosten koper en eventuele verbouwingskosten). Van dat bedrag kunnen ze maximaal € 50.000,00 financieren via de startersregeling. Over die € 50.000,00 hoeven ze pas na drie jaar rente en aflossing te betalen. De starterslening wordt onder de Nationale Hypotheekgarantie verstrekt.

Meer weten over de starterslening?
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden van de starterslening op onze website www.gilzerijen.nl/staterslening. We delen deze informatie ook met makelaars en hypotheekadviseurs die in onze gemeente actief zijn.