Elk jaar op 5 oktober worden leerkrachten in heel Nederland in het zonnetje gezet.
Die dag is in het leven geroepen om extra waardering te tonen voor leerkrachten en hun werk. Wij van D66 bezochten alle 10 basisscholen in onze gemeente, en boden de leraren en de directie een traktatie aan. Als dank voor hun mooie werk voor onze kinderen.

D66 als onderwijspartij

D66 heeft vanouds een sterke binding met het onderwijs. In ons verkiezingsprogramma aldus verwoord: “Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen en je talenten ten volle te benutten. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs is een sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart brengt.”

De D66-fractie in onze gemeente heeft grote waardering voor al degenen die op school werken. Van groepsleerkracht tot vakdocent, van onderwijsassistent tot interne begeleider, van conciërge tot directeur – allen zijn van groot belang voor de toekomst van onze kinderen.

Waardering voor alle leraren in onze gemeenten
“Om onze woorden kracht bij te zetten, hebben wij alle basisscholen in alle kernen van onze gemeente bezocht. We deden De Bolster, De Wildschut maar ook de Prinsenbosschool in Gilze aan, de Drie Musketiers in Hulten en de st. Annaschool in Molenschot. Maar we vergaten uiteraard ook de vijf scholen in Rijen niet: de st. Jozef, de Vijf Eiken, de Kring, de Brakken en de burgemeester van Mierloschool” zo vertelde het raadslid Frits van Vugt, die samen met partijgenoten Kitty van Noort, Stefan Schoenmakers en Ruud Bousché de traktaties aanboden. “We hadden gesprekken over hoe het liep binnen de school, we bezochten sommige klassen en overhandigden een D66-pot met traktaties. Een klein maar gemeend gebaar voor belangrijke mensen, die er toe doen.”

D66 steunt de leraren
Omdat de leraar de belangrijkste factor is in het onderwijs, maken wij als D66 landelijk de docent tot prioriteit. Leraren lieten de afgelopen jaren duidelijk van zich horen. De werkdruk is te hoog, het salaris te laag en op veel scholen is het vaak weer gaten vullen omdat er niet genoeg docenten zijn. D66 kiest daarom voor het beter belonen van leraren en wil dat het leraarschap goed professionele vooruitzichten heeft, zodat de aantrekkelijkheid van het vak stijgt. Daar gaan we mee door. Ook de werkdruk moet omlaag. En in Gilze en Rijen verzet D66 zich tegen de bezuiniging vanuit de gemeente op de schoolconciërges en op gymnastiek (buurtsportcoaches).

Vragen of meer info?
U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl. Ook te volgen via onze website: gilze-rijen.d66.nl, Facebook en Instagram.