Geduld loont zegt men in de volksmond. Na jaren van een versnipperd beleid is een belangrijke stap gezet met het formuleren van het nieuwe bomenbeleid. Het was een lange zorgvuldige voorbereidingsperiode waarin belangrijke stakeholders zoals natuurorganisaties, inwoners en raadscommissie de noodzakelijke input hebben geleverd. Hans Rutten, VVD fractievoorzitter hierover;“ Eindelijk duidelijkheid hoe wij in de gemeente Gilze en Rijen met onze bomen willen omgaan. Duidelijkheid hoe wij het groen in onze kernen willen versterken en een beleid waarin de onderwerpen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit als belangrijke pijlers zijn meegenomen”.
Met het nieuwe bomenbeleid zijn hiermee de kaders helder beschreven wat ons hopelijk gaat helpen tot betere inhoudelijke discussies en heldere besluitvorming.

Voorsorterend op het definitief vaststellen van dit bomenbeleid worden de kaders al gebruikt in de voorbereiding voor de herinrichting van Rijen Noordoost. Een onderdeel van de herinrichting Noordoost Rijen is het oplossen van de worteldruk in en rond Doornbos. Ook in dit geval zijn er altijd tegenstrijdige belangen, elk individu en stakeholder heeft zijn eigen mening hierover. Hier helpt het beleidsplan bomen met heldere kaders een goede, toekomstgerichte afweging te maken. Met de herinrichting van de Doornbos worden bomen behouden en/of vervangen, maar helaas moeten ook enkele bomen wijken voor een veilige herinrichting van de straat. Een concreet voorbeeld; één rij met bolacacia’s worden gekapt, waardoor meer ruimte komt voor aanpassing van het wegprofiel. Aan de zuidkant van de Doornbos komt hiermee ruimte om een veilige trottoir te realiseren met een mogelijkheid tot herinplant van bolacacia’s. De VVD fractie kan zich hierin vinden, zeker omdat de input van de bewoners en de belangenorganisaties zijn meegewogen. We zijn erg benieuwd naar het eindresultaat in dit deel van de wijk.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl