Deze week stelt Arno Storm uit Molenschot, de nummer 10 op de kandidatenlijst van de VVD Gilze en Rijen, zich graag voor. Arno: “Ik ben 45 jaar oud en getrouwd met Kelly Beekman. Ik ben op relatief vroege leeftijd weduwnaar geworden in 2018 nadat mijn eerste vrouw Nicole getroffen werd door acute leukemie. Kelly en ik zijn sinds juni van dit jaar getrouwd en samen zijn we gelukkig met onze 4 + 4 kinderen. Een samengesteld gezin dus met een huis vol en altijd reuring in de tent. Dat huis staat in het prachtige en trotse dorp Molenschot.”

“Ik kom van origine uit een klein plaatjes aan de kust, Ter Heijde aan Zee, maar ben na een aantal omzwervingen alweer meer dan 11 jaar geleden in dit prachtige dorp in het hart van Brabant terecht gekomen. In maart ben ik lid geworden van de VVD. Ik heb altijd al een interesse gehad in maatschappelijke vraagstukken en politiek met een sterke oriëntatie naar het liberale gedachtengoed van de VVD. Ik vond het voor mezelf tijd worden om me daar meer in te verdiepen, vandaar mijn lidmaatschap.

“De afgelopen jaren heb ik de nodige ervaring opgebouwd binnen de multinational Maersk in de scheepvaart en containeroverslag. Zowel op een van de grote terminals op de Maasvlakte als ook in het buitenland op een zogenaamde gateway terminal in Bahrein. Sinds afgelopen augustus ben ik in het dagelijks leven CEO van Rotterdam Short Sea Terminals, een containerterminal in het hart van de Rotterdamse haven. Het werk daar is enorm boeiend, we zien de dagelijkse economie letterlijk aan onze ogen voorbijtrekken. Weinig mensen beseffen hoeveel van onze dagelijkse goederen uit een container komen. Wat dat betreffend ben ik er trots op om onderdeel te mogen zijn van deze kritieke functie in onze maatschappij.”

“Daarnaast hou ik van de mentaliteit van mouwen opstropen en het werk gedaan krijgen. De jaren hiervoor ben ik werkzaam geweest als officier van de Koninklijke Landmacht en ben ik op uitzending geweest naar Bosnië, Irak en Afghanistan. Die 17 jaar die ik heb mogen dienen binnen de krijgsmacht zijn me dierbaar, ze hebben me gevormd vanaf de dag dat ik als Cadet startte op de KMA tot op het moment dat ik de dienst met eervol ontslag verliet als Majoor werkzaam op het ministerie in Den Haag.

“Vanuit mijn brede interesse op het gebied van lokale economie, werkgelegenheid, ondernemerschap, groene leefomgeving en veiligheid draag ik graag mijn steentje bij aan de VVD in Gilze en Rijen. Weliswaar nu nog veelal vanaf de achtergrond als relatieve nieuwkomer, maar wel met passie en geloof om me in te zetten voor ons lokale maatschappelijk belang. Want veel is goed in Molenschot, maar er kunnen ook dingen beter. Daarom sta ik op plaats 10 van de kandidatenlijst voor de VVD in Gilze en Rijen. “