Burgerinitiatief Rijen Ontspoort verzet zich – op goede gronden – tegen een autotunnel tussen de Julianastraat en de Stationsstraat. Deze tunnel – die juist voor fietsers is bedoeld – wordt levensgevaarlijk. Want ook auto’s worden naast het langzaam verkeer door een veel te steile smalle buis geperst (2 richtingen). Bovendien worden er woningen gesloopt en de leefomgeving van de omwonenden ernstig verstoord. D66 onderschrijft deze bezwaren, en strijdt al 2,5 jaar voor alleen een fiets- en voetgangerstunnel.
Vorige week is bekend gemaakt dat de tunnel ook financieel niet deugt. Er is inmiddels al een overschrijding van € 15 miljoen te verwachten, en dat gaat nog naar verwachting nog verder oplopen. De tunnel is minimaal al financieel ontspoord!

Salamitactiek om de te dure tunnel erdoor te drukken
De tunnel is een onderdeel van de gehele ontwikkeling voor de omgeving van het station. Drie partijen (Rijk, provincie en gemeente) hebben daar bijna €43 miljoen voor afgesproken. Toen het plan in 2018 werd gelanceerd door ex-wethouder Dols (CDA) was zijn toezegging namens het college van B&W dat onze gemeente niet meer dan € 10 miljoen zou hoeven bij te dragen. In de Bestuursovereenkomst met Rijk en provincie (2020) zijn deze bedragen ook opgenomen.
Frits van Vugt, raadslid D66: “Maar dat blijkt een salamitactiek te zijn geweest, die met verve door het college de afgelopen 2 jaar is toegepast: telkens komen ‘nieuwe‘ zaken aan het licht, die vergeten zouden zijn of niet eerder bekend. Zogenaamde ‘verrassing op verrassing’, zoals het feit dat de tunnel 42 m langer moet, omdat men zogenaamd niet door had dat de tunnel veel te steil was – hetgeen door velen al eerder was geconstateerd. Met als gevolg: steeds hogere kosten die financieel fors boven de afspraken uitgaan. En de coalitiepartijen Kern ’75, CDA, VVD en Gemeentebelang staan erbij te kijken alsof hun neus bloedt. Die blijven stoïcijns de autotunnel steunen, waar nut en noodzaak niet van is aangetoond (want we hebben straks al 2 andere tunnels), en waar steeds minder Rijenaren in geloven.

Slechte onderhandeling over bestuursovereenkomst
Bovendien maakte ex-wethouder Diepstraten (recent vertrokken) de grote fout om de gemeente als opdrachtgever voor het hele project naar voren te schuiven. Andere gemeenten, die slimmer zijn, leggen die verantwoordelijkheid bij het Rijk en Prorail, omdat gemeenten nu eenmaal niet bekend zijn met het aanleggen van tunnels. Prorail wel. Gevolg daarvan is dat volgens de Bestuursovereenkomst de gemeente Gilze en Rijen voor ALLE risico’s opdraait. Dus ook voor die zaken die nu aan het licht komen. De andere partijen hebben hun risico afgekocht.
Iedereen die spoorzone-ontwikkelingen volgt weet dat de kosten vaak verdubbelen. Nu al blijkt dat de gemeente met hangende pootjes naar Rijk en provincie terug moet om heel veel geld extra te vragen. Maar of die weer bij willen springen is maar de vraag.”

15 á 20 miljoen overschrijding…en nog veel meer
Want wat blijkt? Afgelopen week kregen de raadsfracties de financiële tussenstand te zien. En ja hoor……de EXTRA kosten zijn inmiddels opgelopen met 15 miljoen! Zodat de kosten nu optellen tot 58 miljoen! En dan zijn de kosten die de gemeente maakt voor het opkopen van 14 panden, die gesloopt gaan worden, nog niet eens meegenomen (kosten: 5 miljoen) terwijl die wel degelijk tot de projectkosten horen. Dus eigenlijk staan we nu al op een tekort van 20 (TWINTIG!) miljoen, bovenop de 10 miljoen die de gemeente toegezegd heeft. Van Vugt: “Hier hebben we vaak voor gewaarschuwd. Dit project is qua aanpak en kosten enorm onderschat. De meerderheid van de gemeenteraad heeft op basis van een verkeerd voorgestelde kostenraming het principebesluit genomen. En daarmee houdt het nog niet op. De gevolgen van veel onderzoeken zijn nog niet in kaart. En het project duurt veel langer dan eerder ingeschat – het wordt minstens medio 2027 voordat de bouw klaar is. Nog niet alle prijsverhogingen vanaf 2021 zijn meegenomen en dat kan nog eens tussen de € 10 en 15 miljoen extra gaan kosten.
En daarmee zouden we dus al op een overschrijding zitten van niet € 15 miljoen, maar van € 30 a 35 miljoen! Grotendeels voor rekening van de gemeente. Dit kan zo niet. Hier moet NU ingegrepen worden! Wij gaan daar voorstellen voor doen.”
In ieder geval wil D66: terug naar een simpele onderdoorgang voor alleen voetgangers en langzaam verkeer. Met veel minder overlast voor omwonenden, en liefst de huidige woningen behouden.

Want we willen geen dure en onveilige afbraaktunnel!

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl