Het oostelijk deel in Rijen van de snelfietsroute tussen Breda en Tilburg is klaar. Het gaat om het deel tussen het NS-station in Rijen en Tilburg. In onze gemeente ligt de route naast het spoor richting Tilburg. De Venneweg en de Trees Kinstraat zijn ingericht als fietsstraten. Vervolgens fietst u via een fietsbrug over de Maczektunnel naar de Uitvang richting Tilburg.

Meer dan een fietspad
Een snelfietsroute is meer dan een fietspad. U kunt er lekker op doorfietsen omdat het vlak asfalt en weinig obstakels heeft. Fietsers hebben zoveel mogelijk voorrang en weinig hinder van ander verkeer. Lekker door Rijen dus! “Wij nodigen iedereen uit om een stukje te gaan fietsen over de snelfietsroute. Juist nu is buiten bewegen belangrijk. Geniet van de buitenlucht en lever ondertussen een positieve bijdrage aan uw gezondheid, het klimaat en aan bereikbare steden en dorpen. Dat is ook waarom we samen met de provincie investeren in de snelfietsroute.” aldus wethouder Aletta van der Veen.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “De snelfietsroute Breda-Tilburg is voortdurend werk-in-uitvoering in positieve zin en een mooi voorbeeld van de samenwerking in deze regio. In Rijen is dit deel klaar, Breda heeft de eerste delen klaar, Tilburg volgt begin volgend jaar en de provincie legt de komende jaren ook zelf nog een heel stuk van de F58 aan. Zo bouwen we het snelfietsroutenetwerk steeds verder uit; een essentieel onderdeel van ons mobiliteitssysteem in de toekomst.”

Wanneer is het westelijk deel klaar?
De komende jaren wordt het westelijke deel van deze snelfietsroute, vanaf het NS-station in Rijen richting Breda, aangelegd. De route ligt langs de spoorlijn en gaat via de Broodbaan richting Breda. De snelfietsroute Breda-Tilburg (F58) is een samenwerking tussen de gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze en Rijen en Tilburg en de provincie Noord-Brabant. Meer weten over het tracé van de snelfietsroute door Rijen? Kijk op www.gilzerijen.nl/snelfietsroute. Meer weten over alle snelfietsroutes in Brabant? Kijk dan op www.sjees.nl.