Er ligt een grote bouwopgave in de gemeente Gilze en Rijen, net als in de rest van Brabant. Onze provincie heeft 12.000 huizen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen én de achterstand in te lopen. In Gilze en Rijen staan in de komende jaren gemiddeld 125-150 nieuwe woningen per jaar gepland. Toch is Gilze en Rijen een van de 10 gemeenten in Brabant waar de inhaalslag achterblijft. Gedeputeerde Erik Ronnes sprak daarover met wethouder Annette Stinenbosch tijdens zijn werkbezoek. Niet om met de vinger te wijzen, maar om als provincie naast de gemeente te staan om te zien waar de problemen zitten en mogelijk dus ook de oplossingen liggen

Inhaalslag
“Dankzij een prioritering in de werkzaamheden, houden we de vaart in onze inhaalslag en bouwen we duurzaam en divers in onze vier dorpen. De gemeente Gilze en Rijen vormt een gemeenschap van vier dorpskernen die elk hun eigen identiteit kennen. Mensen wonen graag in onze dorpen en zijn bereid te investeren in hun dorp. Als gemeente willen wij deze lokale betrokkenheid koesteren en goede, vernieuwende ideeën op het gebied van woningbouw mogelijk maken. Met de provincie hebben we gesproken over hoe dat mogelijk is, ondanks de krapte binnen onze eigen organisatie, de stationsontwikkeling, de nabijheid van vliegbasis Gilze-Rijen en de uitdagingen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten in en rondom onze dorpen.” vertelt wethouder Stinenbosch.

Bouwen bouwen bouwen maar met verstand
Om te kunnen voldoen aan de vraag naar huizen én de achterstand in te halen, heeft Brabant 12.000 nieuwe woningen per jaar nodig. “Het adagium is dus bouwen, bouwen, bouwen maar zeker ook met verstand”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes. “Helder is dat het tempo van huizenbouw per gemeente verschilt, de oorzaken zijn ook divers. Ik wilde graag van Gilze en Rijen horen waar ‘m dat in zit en naar oplossingen te kijken. De flexpoolregeling waarbij Rijk en provincie geld beschikbaar stellen voor extra capaciteit bij gemeenten, is een tool. Overigens hebben we de inhaalslag ook andere partners nodig zoals projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties én de burgers die bijvoorbeeld met Collectief Private initiatieven plannen maken voor een passende woonomgeving.”

Vernieuwen stationsomgeving
Gedeputeerde Erik Ronnes en wethouder Annette Stinenbosch bespraken ook de kansen die de herontwikkeling van de stationsomgeving in Rijen biedt. Een project waar beide overheden, Rijk en ProRail in investeren. De plannen leiden nu al tot ideeën voor herontwikkeling en nieuwbouw rondom het station. “De vernieuwde stationsomgeving zorgt voor meer veiligheid en mobiliteit op en langs het spoor. Een aantrekkelijke stationsomgeving is van belang voor de ontwikkeling van dorpskern Rijen, de gemeente en de regio.”, zegt gedeputeerde Erik Ronnes.

Luchthavenbesluit vliegbasis Gilze-Rijen
Op dit moment is een nieuw luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen in voorbereiding. Een luchthavenbesluit bepaalt mede waar er al dan niet gebouwd kan worden in de gemeente. Met name in Hulten en Molenschot is nieuwbouw geen vanzelfsprekendheid. Onlangs werd bekend dat Defensie in ieder geval meewerkt aan de bouw van 65 nieuwe woningen in Molenschot. In dit kader is gesproken over het nieuwe luchthavenbesluit, waaronder ook de werkgelegenheid, en de leefbaarheid in de gemeente Gilze en Rijen en de regio.