U bent weer van harte welkom in het gemeentehuis om de gemeenteraadsvergadering of commissievergadering bij te wonen. De vergaderingen begint om 19.30 uur. De eerst volgende vergadering is de gemeenteraadsvergadering van maandag 31 januari 2022. Wilt u aanwezig zijn? Dan vragen wij u om u vooraf aan te melden via griffie@gilzerijen.nl. Dat doen we om zicht te houden op het aantal aanwezigen en iedereen een zitplaats aan te kunnen bieden.

Hoe meld ik me aan om de gemeenteraadsvergadering bij te wonen?
Aanmelden om de gemeenteraadsvergadering doet u door een e-mail te sturen naar griffie@gilzerijen.nl. Vermeld in de e-mail uw naam en de datum van de vergadering. Meld u meerdere personen aan? Vermeld dan de namen van alle personen in de mail. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Publieke tribune vanaf 19.20 uur geopend
Hebt u zich aangemeld om te komen luisteren? Vanaf 19.20 uur bent u van harte welkom om plaats te nemen op de tribune. Wij verzoeken u om de aanwijzingen van de bodes en griffiemedewerkers op te volgen. Zo zorgen we er voor dat iedereen snel op zijn plaats zit en we op tijd kunnen beginnen met de vergadering.

Waarover vind ik de vergaderagenda’s?
De agenda en stukken van de raads- en commissievergaderingen staan op www.gilzerijen.raadsinformatie.nl.

Kan ik de gemeenteraadsvergadering ook via een livestream volgen?
In de afgelopen periode waren de raads- en commissievergaderingen te volgen via een livestream. We blijven de vergaderingen live uitzenden. Vanaf ongeveer vijf minuten voor aanvang kunt u via gilzerijen.raadsinformatie.nl zien en horen wat er gebeurt in de raadzaal van het gemeentehuis.