De gemeenteraad van Gilze en Rijen buigt zich over het bestemmingsplan voor de spoorzone in Rijen. Voor de VVD Gilze en Rijen een goed moment om stil te staan bij dit grote project dat zo belangrijk is voor de toekomst van onze gemeente. VVD-fractievoorzitter Hans Rutten is al vanaf het begin als raadslid betrokken bij dit project: “Dat Rijen de afgelopen jaren gegroeid is, komt door de gunstige ligging tussen Breda en Tilburg en door het station. Voor veel mensen is dat een reden geweest om in Rijen te komen wonen. Je zit immers zo in Breda of Tilburg en studerende kinderen kunnen per trein makkelijk naar MBO, HBO of universiteit. En ook voor bedrijven die in Rijen zitten, is de aanwezigheid van het station onmisbaar om de juiste werknemers te vinden.”

Hans vervolgt: “Maar een station in Rijen is geen vanzelfsprekendheid. Er rijden steeds meer treinen en het huidige station is onveilig. En doordat er meer treinen rijden is de overweg Stationsstraat-Julianastraat ook steeds vaker dicht. Op deze manier is het centrum van Rijen steeds slechter bereikbaar voor de inwoners van Rijen-Zuid. Er moet dus echt wat gebeuren. Vandaar het programma om de spoorzone te verbeteren.”

Het programma spoorzone kent veel onderdelen. Zo komt er een tunnel bij de N631, wordt de snelfietsroute F58 tussen Breda en Tilburg ook aangelegd tussen het Rijense Station en Dorst en verdwijnt het middenperron bij station Gilze-Rijen om plaats te maken voor veilige en toegankelijke perrons aan de zijkant van het spoor. En ook de onderdoorgang voor lokaal autoverkeer, fietsers, voetgangers en hulpdiensten maakt onderdeel uit het programma spoorzone.

VVD-raadslid Hans van Nistelrooij woont zelf in Rijen-Zuid: “Het is essentieel dat de brandweer op tijd aan deze kant van het spoor kan zijn als dat nodig is. Ik wil niet aan mijn mede-bewoners hier in de straat of in de militaire wijk moeten uitleggen dat de brandweer te laat is om levens te redden in een noodgeval en dat het centrum met haar essentiële diensten moeilijker voor hen bereikbaar is, omdat we gekozen hebben voor een onderdoorgang waar alleen fietsers doorpassen en de brandweerauto niet.”

Het programma spoorzone is een omvangrijk project dat een forse financiële investering vraagt. VVD-fractievoorzitter Hans Rutten: “Dit is geen project dat de gemeente alleen betaald. Het hele programma kost ongeveer 80 miljoen, en als gemeente betalen we ongeveer 10 tot 15 miljoen daaraan mee. Omdat het voor de toekomst van Rijen essentieel is dat we een veilige en toegankelijke spoorzone krijgen.”

Daarmee hebben we bijvoorbeeld een veel betere deal dan de gemeente Nunspeet in Gelderland die ongeveer even groot is als Gilze en Rijen en ook een tunnel bij het station wil hebben. Hans Rutten: “In Nunspeet betaalt de gemeente 30 miljoen van de 41 miljoen die daar nu geraamd is. Dat is grofweg driekwart van de kosten. In Gilze en Rijen dragen we ongeveer 1/7e bij. Dat kan alleen omdat ook provincie en Rijk het belang van de spoorzone Rijen onderschrijven en er ook fors in investeren.”

Wilt u ook met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.