Bij het lezen van dit artikel is de kans groot dat u al bent gaan stemmen, maar misschien moet u dit nog doen. Hierbij een goed stemadvies.
Waarom stemmen op Kern ’75?

Wij zijn een partij met kandidaten uit de gehele gemeente. Betrokken kandidaten die weten wat er speelt. Wij gaan niet voor het populistische verhaal, maar vertellen ons verhaal gebaseerd op feiten. Een stem op Kern ’75 is een stem die staat voor betrokkenheid, betrouwbaarheid, stabiliteit en eerlijkheid. Wij maken waar wat we zeggen en als het soms niet lukt dan is het uitlegbaar.

Wat willen we bereiken voor u:
– Meer goedkope woningbouw voor jeugd, maar ook bouwen voor ouderen en reguliere woningen. We bouwen vooral voor onze eigen inwoners of mensen met een binding met onze gemeente. Ombouwen van oude bedrijventerreinen naar woningbouw is één van de ideeën.
– Meer groen aanleggen zoals D’n Steenakker in Gilze.
– Een kwaliteitsslag maken in het onderhoud aan groen, trottoirs en wegen.
– Klimaat en duurzaamheid maken onderdeel uit van alle plannen. Inzetten op meer groen in de omgeving, isoleren van gebouwen en opwekken van duurzame energie zijn belangrijke speerpunten. Uitgangspunt hierbij is dat het betaalbaar moet blijven voor inwoners, bedrijven en de gemeente.
– Maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en kunst & cultuur mogen blijven rekenen op voldoende ondersteuning zeker als het even wat minder gaat.
– Voor de agrarische bedrijven zien we potentie voor ontwikkelingen. Denk hierbij aan uitbreiding van bestaande activiteiten of verbreding naar bijvoorbeeld de toeristische sector.
– Iedereen krijgt de zorg die nodig is.
– Bedrijven hebben een prima vestigingsklimaat in de gemeente. We willen fase 2 en 3 van bedrijventerrein Midden Brabant-Poort snel ontwikkelen.
– We zijn en blijven een goedkope gemeente.

Uw stem op Kern ‘75 is een goede keuze.

Samen met u willen we onze gemeente nog mooier maken.

Team Kern ‘75