Op 29 maart heeft de oude raad afscheid genomen en op 30 maart is de nieuwe raad geïnstalleerd. Voor het CDA betekent dat dat Jac Wouters, Lenie Schuermans en Erol Bahtimur niet terugkeren in de raad en Janet Frankemölle het CDA Gilze en Rijen in de gemeenteraad gaat vertegenwoordigen. Samen met de commissieleden zal zij zich inzetten voor de inwoners van onze gemeente Gilze en Rijen.

Afscheid oude raad
Jac Wouters heeft zich de afgelopen 12 jaar vol ingezet voor de gemeente Gilze en Rijen. Met zijn grote financiële kennis heeft hij vele raadsvoorstellen onder de loep genomen, perspectiefnota’s en begrotingen beoordeeld en van constructief commentaar voorzien. Naast de commissie middelen ligt zijn hart ook bij de commissie ruimte. Jac heeft 10 jaar lang de fractie met grote toewijding geleid. Hij heeft vele bezoeken afgelegd om met inwoners te praten, met collega raadsleden, verenigingen en organisaties. We zijn ontzettend blij dat Jac heeft toegezegd om onze CDA fractie te blijven ondersteunen als commissielid, want zijn kennis van de vele dossiers en de gemeentefinanciën is zeer groot en in onze gemeenteraad heel hard nodig.

Het werk in de commissie samenleving is Lenie Schuermans op het lijf geschreven. Eerst vele jaren als commissielid en vervolgens 8 jaar lang als raadslid. In al die jaren heeft Lenie zich ingezet voor de inwoners van Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen. Haar betrokkenheid bij onze inwoners is enorm groot. Onder meer senioren, WMO en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben haar grote belangstelling. Lenie zet zich onverminderd in voor een inclusieve samenleving waarin voor iedereen plaats is. Ook Lenie blijft naast het vele vrijwilligerswerk dat ze doet onze fractie ondersteunen en daar zijn we heel blij mee.

Erol Bahtimur was helaas niet in de gelegenheid bij het afscheid van de raad aanwezig te zijn. Het CDA bedankt Erol voor zijn inbreng in onze fractie en de contacten met de Turkse gemeenschap. We wensen hem heel veel succes toe bij de verdere uitbouw van de voetbaltrainingskampen voor jonge talenten.

Installatie nieuwe raad
Janet Frankemölle-Bolier zal zich namens het CDA Gilze en Rijen als lid van de gemeenteraad inzetten voor de inwoners van onze gemeente. Samen met een enthousiast en deskundig team pakken we de gesprekken en contacten als vanouds op. We zullen ons programma als onderlegger gebruiken om raadsvoorstellen te beoordelen en waar nodig voorstellen te doen.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u mailen naar secretaris@cdagilzerijen.nl of j.frankemolle@cdagilzerijen.nl tel. 06 1631 6102