De nieuwe coalitie van Groen Gilze en Rijen, PvdA en Kern’75 heeft aangekondigd dat de nieuwe onderdoorgang Hoofdstraat/Julianastraat in Rijen alleen toegankelijk wordt voor fietsers en voetgangers. En terwijl ze zeggen dat ook hulpdiensten erdoor mogen, wordt de Brandweer niet als belangrijke hulpdienst gezien. Die mag immers niet onder het spoor door. En of ambulances er straks nog wel door is ook nog maar de vraag. Wat de VVD Gilze en Rijen betreft speelt de nieuwe coalitie hierdoor met de veiligheid van de inwoners van Rijen.

De inwoners van Rijen Zuid krijgen voor een bedrag van tussen de €56-60 miljoen een “fietstunneltje” onder het spoor. Wat de VVD betreft is dit een erg slechte investering. VVD-raadslid Hans van Nistelrooij is duidelijk: “Inwoners van Rijen-Zuid die in nood zijn, moeten straks langer op de brandweer wachten. En als elke seconde telt, is elke extra seconde wachttijd er één te veel.” Daarnaast wordt ook een belangrijke route voor ambulances naar de Stationsomgeving en de woningen in Rijen Zuid mogelijk afgesloten voor die ambulances. Die passen immers niet door een lage tunnel. Hans van Nistelrooij: “Daarmee neemt de nieuwe coalitie een loopje met de veiligheid van de inwoners van onze gemeente”.

De gekozen variant heeft nog meer nadelen voor de inwoners van Rijen-Zuid: “Zij worden geïsoleerd van de rest van de voorzieningen aan de noordkant van het spoor in Rijen. Denk aan huisartsen, apotheken, winkels en onder andere de kerk. Hiermee worden de inwoners van Rijen Zuid gedegradeerd tot tweederangs inwoners en wordt er met hun veiligheid gespeeld terwijl dit helemaal niet nodig is” aldus Hans van Nistelrooij.

De laatste versie van het plan voor de spoorzone voorziet namelijk, voor nagenoeg hetzelfde bedrag, in een tunnel die voor alle lokaal verkeer veilig en toegankelijk is, inclusief voor de brandweer. Dit plan voldoet aan alle bezwaren met betrekking tot toegankelijkheid voor iedereen en comfort voor de fietsers. Ook zitten er in dit plan de noodzakelijke maatregelen om het autoverkeer te beperken tot bestemmingsverkeer en maatregelen om de snelheid te beperken tot 30km/uur. Ook eenrichtingsverkeer is daarbij nog een optie waar de raad voor had kunnen kiezen bij de variantkeuze eind 2022.

VVD Raadslid Hans van Nistelrooij: “De VVD Gilze en Rijen is altijd een pleitbezorger geweest van dit plan. Maar de keuzes van de nieuwe coalitie zijn duidelijk niet onze keuzes. Een plan dat afbreuk doet aan de veiligheid van de inwoners van Rijen, dat zorg voor tweedeling van Rijen en dat accepteert dat inwoners in noodsituaties niet tijdig de juiste hulp krijgen, kunnen wij niet steunen.”

Doe ook mee met ons!
De deur van de lokale VVD Gilze en Rijen staat altijd open voor mensen die mee willen denken of met ons aan de slag willen voor onze vier dorpen! En uiteraard ook voor inwoners, ondernemers en verenigingen die met een probleem of uitdaging zitten. Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl, Facebook en Instagram.