Het CDA bedankt de oud-wethouders Ariane Zwarts (GB), Aletta van der Veen (Kern75) , David Vermorken(VVD) en Annette Stinenbosch (CDA) voor hun grote niet aflatende inzet voor onze gemeente Gilze en Rijen. In een afwisselende collegesamenstelling hebben zij steeds de schouders er ondergezet en een stevig fundament voor de toekomst van onze gemeente Gilze en Rijen gelegd.

Financiën
De afgelopen vier jaar ging het vaak over financiën. Iedere keer werd gewikt en gewogen wat wenselijk is. En dat zal ook de komende vier jaar niet anders worden. Dat is logisch want ieder plan dat je maakt moet immers betaald worden. Een deel van het geld komt vanuit het rijk, het andere deel wordt binnengebracht via leges en gemeentelijke heffingen. Het CDA zal net als de afgelopen jaren kritisch kijken naar de dekking van alle plannen. Past het in de begroting? Is iets anders belangrijker? Wat is het effect op de gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven?

Wonen
De laatste jaren is de woningbouw gelukkig aan een behoorlijke inhaalslag begonnen. Het vorige college heeft hier hard aan getrokken en een mooi pakket met projecten neergelegd. Met als grootste woningbouw project Tussen de Leijen in Rijen. Het centrumplan Gilze is ver klaar en als klap op de vuurpijl is de koop/realisatie overeenkomst tussen de Lidl en Durendael over het centrumdeel aan de oostzijde van het Wilhelminaplein in Rijen tot stand gekomen.

Sociaal Domein
De wethouders jeugd, WMO en participatie hebben een behoorlijke kluif gehad aan de stijgende vraag en de stijgende kosten in het sociaal domein. Een nieuwe regionale inkoopstrategie is in de steigers gezet en moet zorgen voor kostenbeheersing en afnemende vraag. We zijn als CDA heel benieuwd hoe e.e.a. zich de komende jaren ontwikkelt en welke keuzes het nieuwe college gaat maken. Voor ons is belangrijk dat niemand tussen wal en schip valt en de juiste, kwalitatief goede zorg kan worden geleverd.

Dank
Nogmaals heel veel dank aan het oude college en heel veel succes en wijsheid aan het nieuwe college toegewenst!

Voor meer informatie kunt ueen mailtje sturen naar secretaris@cdagilzerijen.nl of neem een kijkje op onze website www.cda.nl/noord-brabant/gilze-rijen