Het laatste schooljaar van basisschool De Drie Musketiers in Hulten is voorbij. De school heeft de deuren definitief gesloten. Dat betekent dat het schoolgebouw leeg komt te staan. De gemeente is eigenaar van het gebouw en gaat graag samen met Hulten op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe verder met het schoolgebouw?

Haalbaarheid onderzoeken
In eerste instantie zou de gemeente leegstandsbeheer toepassen totdat er een definitieve herbestemming is voor het gebouw. Wethouder Marielle Doremalen: “we willen echter leegstand zoveel mogelijk voorkomen en dat geven ook onze inwoners aan. Voor de lange termijn zetten we in op een herbestemming van het gebouw. Daarover willen we in 2024 samen met inwoners nadenken. Omdat dit een proces van enkele jaren kan zijn, behoort een tijdelijke invulling tot de mogelijkheden. De onderwijsbestemming van het gebouw moet meegewogen worden in deze eventuele tijdelijke invulling. Onlangs kregen we vanuit de regio de vraag of het mogelijk is om gedurende twee jaar een internationale schakelklas te huisvesten in het schoolgebouw. Samen met het onderwijsveld willen we de haalbaarheid hiervan onderzoeken. Er is dringend behoefte aan locaties. De nood is hoog. Niet alle leerlingen kunnen op dit moment naar school, waaronder ook veel leerlingen in onze gemeente.”

Lesprogramma
Een internationale schakelklas is een school met een speciaal onderwijsprogramma voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die pas kort in Nederland zijn en nog geen of beperkte kennis hebben van de Nederlandse taal Naast een intensieve taaltraining bevat het leesprogramma vakken zoals wiskunde en sociale vaardigheden. De school bereidt leerlingen voor om deel te nemen aan het voorgezet onderwijs.

Draagvlak
Vanwege de onderwijsbestemming van het gebouw kwam Hulten in beeld als tijdelijke locatie. De gemeente gaat de haalbaarheid samen met de regio onderzoeken. Draagvlak onder inwoners van Hulten maakt onderdeel uit van deze haalbaarheidstoets. Hierover zoekt de gemeente het overleg met de belangenvereniging Hulten. Naar verwachting is het onderzoek begin 2024 afgerond.
Mocht de komst van de internationale schakelklas haalbaar zijn, dan is het organiseren van activiteiten samen met het dorp een randvoorwaarde die het college meegeeft.

Beheer schoolgebouw
Ook nu de school de deuren definitief heeft gesloten, blijft de gemeente goed voor het gebouw zorgen. De gemeente verzorgt het onderhoud van de school en beheert het gebouw om vandalisme en kraak te voorkomen.