Tijdens de gemeenteraad van maandag 3 april staat het raadsbesluit m.b.t. het project spoorzone in Rijen op de agenda. Als Kern ’75 informeren wij graag welke overwegingen we hebben beoordeeld om positief in dit project te staan:

> NIEUW STATION: met dit plan komt er een nieuw station met perrons aan de buitenzijde van het spoor. De onderdoorgang is noodzakelijk om beide perrons veilig te benaderen. Er maken ca. 3.000 reizigers per dag gebruik van ons station.

> VEILIGHEID: inwoners en reizigers hoeven in het nieuwe plan niet meer de overweg over te steken en kunnen zich veilig bewegen in de spoorzone. De huidige overweg is ca. 20-30 minuten per uur dicht.

> BRANDWEER: de nieuwe routes via de Vincent van Goghstraat en onderdoorgang Vijf Eikenweg vallen binnen het wettelijk kader met als bandbreedte voor gebiedsgerichte opkomsttijden van 7-13 minuten die naar verwachting vanaf 2029/2030 voor Rijen-Zuid (categorie 2-gebied) zal gelden. Geen van de beide opties vallen hiermee buiten de verwachte normen. Daarnaast zijn er gesprekken met de vliegbasis om overeen te komen dat de brandweer vanuit de vliegbasis kan ondersteunen.

> GELUID: bij de onderdoorgang kunnen lagere geluidsschermen ingezet worden om inwoners te beschermen tegen de geluidsoverlast (wet Swung). Als de bestaande overweg blijft, lekt de geluidshinder op dat punt.

> TRILLINGEN: een overweg is altijd een bron van trillingen omdat deze iets hoger ligt dan het spoor. Door de ondergang te realiseren zal het aantal trillingen reduceren. Wat ten goede komt van onze bewoners in de spoorzone.

> GEBIED: doordat de onderdoorgang toegankelijk is voor langzaam verkeer wordt de Julianastraat vanaf de Ericssonweg inricht als woonerf wat het wooncomfort zal verbeteren. Daarnaast komt er minder gemotoriseerde verkeersbelasting op het kruispunt Stationstraat/Constance Gerlingsstraat waardoor de veiligheid wordt verbeterd. Ook de bewoners in de spoorzone projectgebied krijgen met deze onderdoorgang (langzaam verkeer) beter toegang tot hun perceel middels een ruimere ventweg.

FINANCIËN: de overweg komt in aanmerking voor het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen van ProRail waardoor er ook een bijdrage wordt gedaan voor realisatie van de onderdoorgang. Daarnaast is het duidelijk geworden dat onze gemeente voor 25,7% bijdraagt aan de totale investering. Overige investering wordt gedaan door het Rijk en de Provincie Noord Brabant.

Interesse om mee te praten in de politiek? Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of onze fractieleden.