Het vernieuwde Bisschop de Vetplein in Gilze ging in 2022 weer open voor alle verkeer. Er waren veel complimenten voor de inrichting, maar ook meldingen over onveilige verkeerssituaties. De verkeersbrigadiers in Gilze stelden voor om Veilig Verkeer Nederland (VVN) om advies te vragen. De gemeente deed metingen in het verkeer. Ook gingen de gemeente en VVN samen kijken en spraken zij met inwoners. Op basis van het advies zijn afspraken gemaakt om de veiligheid in het verkeer op en rondom het plein te verbeteren.

Maatregelen
Er komt een zebrapad voor voetgangers op het Bisschop de Vetplein in de buurt van het Mollebos. De gemeente brengt haaientanden aan bij de uitweg/fietsroute van het Mollebos en op de inrit naar de parkeerplaatsen achter de Huyskamer. Om goed zicht te houden op de kruising gaat de gemeente het groen op het plein over een lengte van 7 meter laag houden. Als dit niet genoeg, overweegt de gemeente op termijn andere maatregelen op basis van het advies van VVN.

Oproep
Uit tellingen in het verkeer blijkt ook dat niet iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Zo zijn er autorijders die harder rijden dan de toegestane snelheid van 30 kilometer per uur. VVN en gemeente roepen iedereen op om rustiger te rijden. Zo kunt u meer rekening houden met kwetsbare deelnemers in het verkeer, zoals fietsers die op weg zijn van of naar de vele voorzieningen op en rondom het plein.

Verder stelt de VVN vast dat het vernieuwde plein uitnodigt om reclameborden of aankondigingen te plaatsen. Deze leiden mensen in het verkeer af. Zij letten dan niet op andere mensen in het verkeer. De gemeente gaat er voor zorgen dat het aantal reclameborden en aankondigingen op het plein minimaal blijft.

Vervolg
De gemeente legt in de komende periode het zebrapad en de haaientanden aan. VVN en gemeente blijven de veiligheid in het verkeer op en rondom het plein in de gaten houden. Zij blijven hierover in gesprek.

Over Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over straat moet kunnen. Veilig Verkeer Nederland geeft melders en vrijwilligers advies over hoe ze de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze de veiligheid in het verkeer kunnen verbeteren. VVN doet dit onafhankelijk en onpartijdig.