In de laatste gemeenteraadsvergadering heeft het CDA uitgesproken dat aanpak van laaggeletterdheid niet zonder het Taalhuis kan. Ook moeten muzieklessen betaalbaar en voor iedereen bereikbaar blijven.

Het Taalhuis
Onze fractievoorzitter Janet Frankemölle heeft bij de behandeling van de perspectiefnota 2024 uitgelegd waarom het Taalhuis ook na 2024 moet worden voortgezet in onze gemeente. Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Het invullen van formulieren, het lezen van bijsluiters, het kunnen helpen van je kinderen bij huiswerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het vinden van een baan is ook lastig als je niet of onvoldoende kunt lezen, schrijven en rekenen. Laaggeletterdheid komt óók in onze gemeente voor. Daarom heeft het CDA een amendement ingediend dat werd gesteund door alle partijen in de gemeenteraad. Daar zijn we heel blij mee, want hiermee blijft het Taalhuis ook na 2024 behouden voor onze inwoners.

Muzieklessen
Het CDA heeft ook aandacht gevraagd voor het aanbod van muziekonderwijs. We vingen geluiden op dat de huur van leslokalen te hoog wordt voor muziekdocenten om nog langer betaalbare lessen te kunnen verzorgen. Hierdoor zagen ze zich genoodzaakt om uit onze gemeente te vertrekken. Het CDA vroeg de wethouder na te denken over een duurzame oplossing. We waren erg blij dat wethouder Doremalen kon meedelen dat voor komend schooljaar een oplossing is gevonden. Hiermee is verschraling van het aanbod in ieder geval een jaar uitgesteld. Het CDA heeft de wethouder verzocht om voor de jaren daarna een duurzame oplossing te zoeken. Muziek maken is belangrijk. Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, muziek verbindt en muzieklessen moeten voor iedereen bereikbaar blijven.

Toekomstvisie 2040
In de vergadering kwamen meer onderwerpen aan bod waaronder de toekomstvisie.
Het CDA vindt het zeer belangrijk dat bij het opstellen van de toekomstvisie jongeren een stem hebben. Het gaat immers om onze gemeenschappelijke toekomst. Er moet daarom een goede balans worden gevonden voor alle generaties, zeker ook met het oog op de ‘vergrijzing’. We doen het samen, jong en oud!

Voor nu wenst onze fractie en bestuur iedereen een fijne zomervakantie toe!

Contact met ons kan via j.frankemölle@cdagilzerijen.nl of secretaris@cdagilzerijen.nl