Elk jaar in juni behandelt de raad de perspectiefnota, waarin vooruitgekeken wordt naar het volgend begrotingsjaar. Dat is dan ook het moment om moties of amendementen in te dienen voor aanvullende wensen. Alle fracties hebben dat gedaan en het blijkt dat er over het sociaal domein veel overeenstemming was om aan te vullen.

Er zijn moties en amendementen aangenomen voor een betere cultuurvisie, om te kijken hoe we minima kunnen helpen bij de kosten van het openbaar vervoer en het mantelzorgcompliment wordt groter. Ook het behoud is zeker gesteld van het taalhuis, waar mensen bijgespijkerd kunnen worden in de Nederlandse taal. Samen met jongeren gaan we aan de slag om hun ideeën en wensen te inventariseren, zodat de gemeente daarin kan ondersteunen.

Aanvullingen in het sociaal domein
Deze moties en amendementen kregen breed steun, wat veel zegt over de zorg van de gemeenteraad voor mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning vanuit de overheid.
Zowel de fractie van de PvdA, die uiteraard mede-indiener was van enkele van de moties en amendementen, als wethouder Doremalen zijn blij met die aandacht. De extra toevoegingen uit de moties en amendementen komen boven op het extra bedrag voor de meedoenregeling. Met deze regeling kunnen minima ondersteund worden bij activiteiten voor actieve deelname aan de samenleving.

Bouwambities woningbouw
Hiermee eindigt min of meer het eerste volle jaar voor de nieuwe coalitie met een coalitieprogramma dat inzet op groen, op sociaal en aanvankelijk met het afzwakken van nieuwe plannen. Maar dat gaat niet helemaal zo op. Den Haag heeft voor onze gemeente een ambitieuze bouwopgave van 832 woningen tot en met 2026. Een ambitie waar de PvdA graag het etiket op plakt: ‘Bouwen naar behoefte’, oftewel betaalbare woningen voor starters, ouderen en de middengroepen. Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met ons raadslid: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.