Meer toezicht en handhaving bij overlast

Met de uitbreiding van 4 naar 6 boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) wordt de zichtbaarheid voor de inwoners van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) aanzienlijk verbeterd. Zeven dagen in de week, ook ’s avonds en in de weekends kan er nu meer gericht ingezet worden en overlast aangepakt worden. Naast het preventieve effect kan er ook sneller en beter opgetreden worden bij meldingen over overlast. Voor de inwoners een extra gevoel van veiligheid.

De uitbreiding van het aantal boa’s is geen overbodige luxe. De omvang van het werkgebied en zeven dagen in de week inzetbaar zijn, maken dit absoluut noodzakelijk. Voor veel inwoners zal dit ertoe bijdragen dat meldingen eerder worden doorgegeven nu er sneller op ingespeeld kan worden.

Wens uit verkiezingsprogramma
Al vele jaren onderschrijft de PvdA de inzet op het gebied van het vergroten van het veiligheidsgevoel. Het verkiezingsprogramma daarover: “In Gilze en Rijen moet je je veilig voelen: in en om je eigen huis en op straat. Als er sprake is van overlast, kun je dit als inwoner melden.” En dat vereist natuurlijk ook uitbreiding van o.a. het aantal boa’s op straat.

Ruimte in begroting 2023
Dat heeft geresulteerd in het opnemen van voldoende middelen in de begroting voor dit jaar om deze uitbreiding structureel te bekostigen. In de begroting is dit ook onderbouwd: “In 2023 zal uitvoering gegeven worden aan de verbeterslag rondom de inzet van BOA’s. en aan de wens dat het aantal BOA’s uitgebreid wordt. Het doel is dat de BOA’s gerichter ingezet worden, zij informatie gestuurd gaan werken, meer bereikbaar en benaderbaar zijn, jaarlijkse prioriteiten worden gesteld, 7 dagen in de week aanwezig zijn met de middelen die daarvoor nodig zijn. De ondersteuning in beleidscapaciteit wordt eveneens versterkt.”

Informatie
Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met ons raadslid: Ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.
NB De boa’s zijn te bereiken via het algemeen telefoonnummer: 140161