De Schakel aan de Kerkstraat in Gilze staat te koop. Als het aan het college ligt, koopt de gemeente het gewaardeerde maatschappelijke en culturele centrum in Gilze van eigenaar Leystromen. De coöperatie heeft het pand te koop staan. Voor Gilze en Rijen en in het bijzonder Gilze is De Schakel de plek waar inwoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten. Een speciale plek in het hart van de gemeenschap: nu en in de komende jaren.

Betrokkenheid vergroten
De gemeente is op dit moment huurder van de Schakel. Wethouder Merijn Scheifes: “De verkoop leeft in Gilze. Mensen vragen zich af wie de nieuwe eigenaar wordt en of de Schakel behouden blijft. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om het gebouw te kopen, blijft het een plaats voor ontmoeting en maatschappelijke activiteiten.” Met de koop vergroot de gemeente haar betrokkenheid bij het voormalige patronaatsgebouw en krijgt het er meer zeggenschap over. Daarnaast vormt de aankoop een kans om het gebouw te verduurzamen, net als met andere gemeentelijke gebouwen gebeurt.

Activiteiten voor jong en oud
Jong en oud neemt er deel aan tal van activiteiten. In het gebouw bevinden zich onder andere de bibliotheek, vergaderfaciliteiten, muzieklokalen, een gymzaal, een discoruimte, peuterspeelzalen, dagopvang en een theaterzaal. De theaterzaal was vroeger het patronaatsgebouw, dat er ooit kwam dankzij pastoor Van den Noort.

Vervolg
Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de aankoop en hiervoor het benodigde bedrag beschikbaar te stellen.