Het ontwerpbestemmingsplan “De Nieuwe Erven, Molenschot” is klaar. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 76 woningen aan de Veenstraat in Molenschot: 52 grondgebonden woningen en 24 appartementen voor lichte zorg. Eerder ging het plan nog uit van 65 nieuwe woningen. Daarnaast sluit de gemeente met de initiatiefnemers Ontwikkelcombinatie Winters Vrolijk Leven en J. Romme een overeenkomst waarin afspraken staan over de ontwikkeling en realisatie van het project. Het ontwerpbestemmingsplan komt binnenkort ter inzage.


Mede naar aanleiding van de omgevingsdialoog en de regionale woondeal is in overleg met de ontwikkelaars het plan aangepast, zodat er niet 6 maar 15 betaalbare koopwoningen voor starters komen. Ook komen er meer levensloopbestendige woningen dan eerder gepland, zodat deze ook geschikt zijn voor senioren.

Wethouder Corné Machielsen: “Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om Molenschot ruim 10% groter te maken. Dit is een mooi resultaat dat is bereikt door de initiatiefnemers Ontwikkelcombinatie Winters Vrolijk Leven, grondeigenaren en de positieve opstelling van Defensie rondom het oostelijke woonerf”. “Het plan beantwoordt aan de behoefte aan woningen in Molenschot en is echt verbonden met het dorp met veel aandacht voor landschappelijke inpassing en het dorpse karakter”, aldus Lars Paantjens (Ontwikkelcombinatie Winters Vrolijk Leven).

De woningen komen aan de Veenstraat in Molenschot, sluiten aan op de woonbuurt ’t Blokske en zijn verdeeld over twee woonerven. Een woonerf komt aan de westkant van de Veenstraat. Het tweede woonerf komt aan de oostkant van de Veenstraat.
Voordat er kan worden gebouwd moeten er nog diverse stappen worden gezet. De komende periode ligt het plan ter inzage voor zienswijzen. Vervolgens zal het plan aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Meer weten of op de hoogte blijven? Kijk dan op www.woneninmolenschot.nl of schrijf u via deze website in als u interesse heeft in een van de woningen.