Door werkzaamheden is de Burgemeester Ballingsweg (N260a) bij Hulten op vrijdag 26 januari van 7.00 uur tot 17.00 uur afgesloten voor auto’s, fietsers en voetgangers. Er wordt bij de weg onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van niet-ontplofte bomresten uit de Tweede Wereldoorlog. Uit voorzorg en om invloed van verkeerstrillingen te voorkomen, wordt al het verkeer omgeleid. Dat geldt ook voor vliegverkeer van en naar vliegbasis Gilze-Rijen. Het luchtruim boven het gebied is gesloten.

Veiligheid voorop
Bij eerder onderzoek is ontdekt dat er iets in de bodem zit. Nu wordt er meer onderzoek gedaan door de grond rondom die plek voorzichtig weg te halen. Of er iets ligt en om wat voor explosieven het dan gaat, wordt duidelijk tijdens dat onderzoek. Tijdens de werkzaamheden is de Explosieven OpruimingsDienst (EODD) aanwezig om waar nodig in actie te komen. Ook geldt er voor het gebied een noodverordening vanaf vrijdagochtend 26 januari om 7.00 uur. Dat betekent dat vanaf dat moment niemand meer in het gebied mag komen.

Verkeersomleidingen vrijdag 26 januari
Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Burgemeester Letschertweg. Als u de aanwijzingen op de verkeersborden en van de verkeersregelaars opvolgt, komt u altijd op uw plaats van bestemming terecht. Op de fiets of te voet van Rijen naar Gilze of omgekeerd? Fiets of loop dan via Molenschot/Heideweg langs de vliegbasis en niet via Hulten/Burgemeester Ballingsweg.

Regelmatig onderzoek
Vliegbasis Gilze-Rijen was in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke vliegbasis voor de Duitse bezetter. Tijdens de oorlog is de vliegbasis regelmatig gebombardeerd door de geallieerden. We weten dat er nog altijd niet-ontplofte bomresten in de bodem kunnen zitten. Dat vraagt om veel aandacht en regelmatig onderzoek bij bouwplannen, wegverbredingen of andere aanpassingen in de openbare ruimte.