Jongerenaanjager maakt stem jongeren hoorbaar

Het meest opvallende onderwerp op de agenda’s van de commissies over twee weken is ‘jongeren’. De voorbereidingen door de fracties bij dit onderwerp overschaduwen zelfs ambtelijke huisvesting. Jongeren krijgen nu van vijf (van de zeven) fracties opvallende notities ter voorbereiding. Hoe het debat ook wordt: ‘they will not gonna sit in silence, they will not gonna live with fear’.

Dit citaat komt uit het nummer You’re the Voice uit 1986, waarin zanger John Farnham de gewone man en vrouw opriep hun stem te laten horen. Laat de jongeren de stem voor de gewone man en vrouw tot uiting brengen. In deze tijd lijkt het er helaas op dat zowat alle problemen kunnen worden toegeschreven aan asielzoekers.

Echte (jongeren)problemen
De echte problemen van onze tijd zijn jongerenproblemen en de heersende generatie lukt het niet om daar een vuist voor te maken. Klimaatverandering wordt pas merkbaar als de ouderen van nu er niet meer zijn. Ook het tekort aan woningen, het verdwijnen van natuur en met name bomen en het verval van maatschappelijke samenhang zijn bij uitstek problemen voor de gewone man en vrouw. Maar wel problemen die vooral jongeren vol in hun vizier zien. Daar kunnen we als gemeente wel leuk twee JOP’s plus een nieuwe skatebaan tegenoverstellen.

Zoethouders
Maar zonder de stem van jongeren zijn dat zoethouders. In onze gemeente gaat de jongerenaanjager hun stem hoorbaar maken. Zij of hij krijgt de taak ‘om van jongeren tussen de 12 en 21 jaar’ te horen wat zij nodig hebben om meer van betekenis te kunnen zijn in de maatschappij en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de mening van jongeren invloed krijgt’ (letterlijk geciteerd uit het ambtelijk stuk).

Opsteker
Het is een opsteker voor de PvdA dat dit onderwerp ook bij andere fracties volop leeft.
Onlangs had PvdA-motie tot versterking van de jeugdgemeenteraad pas na afzwakking een meerderheid. Gelukkig gaan we er nu met zijn allen vol in. Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met de PvdA-fractie: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.