De Wildschut kan nu eieren verstoppen

Met de paasdagen in het vooruitzicht was het krantenbericht van de vergroening van de Wildschut prima getimed. Op een kaal, versteend schoolplein kun je onmogelijk knalkleurige paaseieren verstoppen. Met wat groen er omheen gaat dat over een paar jaar aardig lukken. Met dank aan de NLGR en de groene brigade.

Het bericht in het Weekblad waarin de Wildschut in een ‘groene oase’ verandert wijst ons maar eens op het feit wat allemaal belangrijk is om duurzaamheid en groen tussen de oren te krijgen: jong beginnen.

Weelde van groen
De positieve effecten van een groen schoolplein op jonge kinderen zijn talrijk. Zo vinden kinderen de school leuker en nodigt het uit om ook leuk met elkaar om te gaan. Door contact met de ‘natuur’ krijgen ze hiervoor respect en gaan er zorgzamer mee om. Zo zullen deze kinderen als ze volwassen zijn niet gaan zeuren over bladafval en schaduw bij bomen in de straat, maar beseffen dat het een weelde is om bomen en groen in de straat te hebben.

Bomen versus bouw
Bij bouw- en renovatieprojecten gaan af en toe wat bomen tegen de vlakte. Soms geeft de raad toestemming voor bomenkap omdat raadsleden ook naarstig moeten zoeken naar een compromis tussen behoud van bomen en andere elementen van een fraaie woonomgeving. Tegelijkertijd vindt de PvdA-fractie het van groot belang dat er voldoende aandacht is voor (her)plant van nieuwe bomen passend in de omgeving.

Het vasthouden van een spade
Bij dit soort groene krantenberichten valt het altijd op dat wethouders zich inspannen om de enige handzetting te vinden waarmee je een spade beslist niet de grond in krijgt. Dat is op de foto bij het artikel van de Wildschut weer zeer goed gelukt. Niettemin een mooi initiatief en als PvdA verwelkomen we dit van harte. Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met de PvdA-fractie: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.