Details:

Musical groepen voor jeugd en volwassenen in Rijen

Op 30 maart 2010 is stichting TheaterRijk formeel opgericht. Stichting TheaterRijk wil voor Midden-Brabant op hoogwaardig artistiek niveau activiteiten voor de jeugd en volwassenen aanbieden op het vlak van musical en de drie disciplines die daarvan deel uitmaken (zang, spel en dans). Uitdrukkelijke doelstelling hierbij is dat de Stichting iedereen die dit wil in staat wil stellen zich, onder begeleiding van een deskundig team, te ontwikkelen in de drie disciplines van musical. Het gaat hierbij zowel om kinderen (vanaf 8 jaar), als om jongeren en volwassenen.
Dit wil Stichting TheaterRijk bereiken door de inzet van het artistiek team. Dit team bestaat naast amateurs tevens uit professionals, waardoor enthousiasme, gedrevenheid en deskundigheid van de dagelijkse artistieke leiding gebundeld worden met de expertise van de bij het artistieke team betrokken professionals.
Om de algemene doelstelling te bereiken biedt Stichting TheaterRijk cursussen aan in Rijen en Gilze. Hierbij is aanbod gerealiseerd voor drie leeftijdsgroepen, te weten 8 t/m 13 jaar, 13 t/m 18 jaar en 18+. Doelgroep

Stichting TheaterRijk richt zich bewust op een brede doelgroep: kinderen, jongeren en volwassenen werken samen. Via specifieke activiteiten wordt getracht kinderen, jongeren en volwassenen actief te betrekken, niet alleen in het uiteindelijke project, maar ook in de voorbereidende activiteiten. Doordat het creatief team niet alleen bestaat uit amateurs, maar ook uit professionals (voor iedere discipline binnen musical), krijgen alle deelnemers de kans zich optimaal te ontwikkelen. De doelgroep van Stichting TheaterRijk is afkomstig uit een breed veld: basisscholen, middelbare scholen, ROC/HBO, culturele instellingen, culturele verenigingen etc..

Per cursusgroep wordt gestreefd naar een minimum aantal deelnemers. Concreet gaat het bij de verschillende groepen om de volgende aantallen:

De cursussen van Stichting TheaterRijk worden aangeboden in Rijen en Gilze. In Rijen vinden de repetities en de voorstellingen plaats in CC De Boodschap, in Gilze vinden de repetities plaats in De Schakel. De Boodschap en De Schakel zijn het bruisende culturele hart van Rijen en Gilze. De gebouwen zijn een verzamelplaats voor allerlei maatschappelijke en culturele verenigingen. Daarnaast kunnen er vele cursussen gevolgd worden of kan men genieten van diverse theater- of filmvoorstellingen.

TheaterRijk heeft de volgende groepen: Musicalgroep Jeugd Rijen Musicalgroep Jongeren Rijen Musicalgroep Jeugd Gilze Musicalgroep Jongeren Gilze Musicalgroep Volwassenen TheaterWeek
Het Musicalgroepen Jeugd zijn er voor alle kinderen van 8 t/m 13 jaar die het leuk vinden om (musicalnummers) te zingen. Iedere woensdag (Rijen, 15.30u-17.30u) en dinsdag (Gilze, 17.30u-18.30u) repeteren de kinderen in CC De Boodschap en De Schakel. De kinderen treden jaarlijks op met een eigen musical. De kosten bedragen respectievelijk €22,00 per maand (Rijen) en €11,00 per maand (Gilze).

De Musicalgroepen Jongeren zijn er voor alle jongeren van 13 t/m 21 jaar die hun zang-, dans- en acteertalent verder willen ontwikkelen. De jongeren uit Rijen repeteren iedere donderdagavond van 18.30u tot 21.00u in CC De Boodschap in Rijen om in januari een grote productie op de planken te brengen. De kosten voor de Musicalgroep Jongeren Rijen bedragen €30,00 per maand. De jongeren uit Gilze repeteren iedere dinsdagavond van 18.30u tot 20.00u in De Schakel, kosten bedragen €18,00 per maand.

De Musicalgroep Volwassenen is er voor volwassenen vanaf 18 jaar die graag zingen, dansen en acteren. De volwassenen repeteren op iedere woensdagavond van 19.30u tot 22.30u in CC De Boodschap in Rijen. Tijdens de repetities krijgen de castleden o.a. les van professionals. De volwassenen werken tijdens de repetities aan een voor hen geschreven productie, die aan het eind van het seizoen wordt uitgevoerd. De kosten bedragen €50,00 per maand.

In de zomervakantie wordt in Rijen de Theaterweek georganiseerd. Deze week is er voor kinderen van 9 t/m 17 jaar die het leuk vinden om een hele week intensief met musical bezig te zijn. Dagelijks repeteren de kinderen van 9.00u tot 17.00u aan een verrassende musical (brengen is mogelijk vanaf 8.45u). Natuurlijk wordt de week afgesloten met een spetterend optreden. De kosten bedragen €120,00. Hierin is inbegrepen: 5 dagen repeteren o.l.v. TheaterRijk-regisseur Anton Wolvekamp, tussendoortje en extra drinken en een afsluitend optreden op vrijdagmiddag in een echt theater.

Stichting TheaterRijk kent een (dagelijks) bestuur, een artistieke leiding, een artistiek team en een pool vrijwilligers die betrokken zijn bij alle activiteiten van Stichting TheaterRijk.
Het bestuur bestaat uit Mirjam Koring (voorzitter), Annemarie Wolvekamp (secretaris), Jaap Wolvekamp (penningmeester), Tamara van Schilt-Mol, Linda van Zon en Anton Wolvekamp.
De artistieke leiding bestaat per musicalgroep uit een regisseur en (zang)coach. In het artistiek team worden zij bijgestaan door een regisseur/acteur, een choreograaf/dansdocent en een musicalzanger/musicalacteur. Zij verzorgen lessen en ondersteunen de artistieke leiding.
Voor specifieke aandachtsgebieden worden vanuit de pool van vrijwilligers commissies ingesteld. Hierbij kan concreet gedacht worden aan PR en communicatie, sponsoring, kleding en decor, e.d.


Contactgegevens:

Adres: Jeroen Boschstraat 48
5121 WZ Rijen

Website: http://www.theaterrijk.nl/page2.html
Telefoon: 06-29044257

 

Openingstijden:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

 

facebookpagina facebookpagina

 

 

 

theater, rijen, muziek, dans, zang, musical

DELEN
Vorig artikel1) Sportcafé Gilze
Volgend artikel1) Stuve Fotografie