Afgelopen zaterdag had het team D66 van Gilze-Rijen overleg met de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren.  Zij spraken daar over de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen en over bestuurlijke vernieuwing.

Raadsledencongres

Dit gebeurde tijdens het Raadsledencongres van de VNG en Binnenlandse Zaken in Den Bosch, dat speciaal gehouden werd over onderwerpen waar de nieuwe gemeenteraden na de verkiezingen van 21 maart mee te maken krijgen.

Het team van D66 uit Gilze-Rijen nam deel aan uiteenlopende workshops, en legde contacten met mede-(kandidaats)raadsleden, bestuurders en experts op het gebied van gemeentelijk beleid en bestuurlijke vernieuwing.

Flink wat input – al met al – om een frisse wind door het gemeentehuis van Gilze-Rijen te laten waaien!