Met de komst van de Fietsallee, het 11 kilometer lange fietspad door de bossen van Chaam en Gilze, is tevens besloten de toegankelijkheid van het gebied aan te passen. Dit betekent dat diverse wegen en zandpaden in het Ulvenhoutse Bos en de Chaamse Bossen niet langer openbaar toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Het afsluiten draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Ook het sluipverkeer neemt af en het gebied wordt minder aantrekkelijk voor illegale activiteiten. Tevens worden hiermee de rust en dus natuurwaarden van het bos verhoogd.

Het besluit is genomen in nauw overleg met terreineigenaar Staatsbosbeheer. Het gaat om de Chaamsedreef, Royaaldreef (tussen Woestenbergseweg en Camping Schouteveld), Schouteveld, Zandstraat/ Valkenburgseweg, Burgtsebaantje (nabij waterwinlocatie) en Putvenweg (tussen Wildertstraat en Camping Buitenlust).

Campings en parkeerplaatsen
Omdat de parkeerplaats bij de Eiken Mik niet langer bereikbaar is, is deze tijdelijk verplaatst naar de Chaamsedreef. De parkeerplaats bij de Chaamseweide is voortaan bereikbaar via een nieuwe toegangsweg aan de Alphensebaan. Camping Buitenlust (Alphen) is bereikbaar via de Fransebaan en de Huisdreef. Camping Schouteveld (Gilze) blijft via de Royaaldreef bereikbaar maar uitsluitend voor gasten van de camping. De meeste wegen worden fysiek afgesloten met slagbomen. De nieuwe situatie wordt middels borden aangegeven.