De horeca in de gemeente Gilze en Rijen bereidt zich voor om vanaf 1 juni weer langzaamaan open te gaan. Daarbij geldt in eerste instantie een maximum van 30 aanwezige gasten (dus exclusief personeel) in een horecagelegenheid. Voor terrassen geldt geen maximum aantal personen. Zowel binnen als buiten op het terras moet iedereen anderhalve meter afstand houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden). Dit betekent dat ondernemers minder tafels in hun gelegenheid en op de huidige terrassen kunnen plaatsen. Een aantal horecaondernemers heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om tijdelijk hun terrassen te mogen uitbreiden.

Hoe kijken we naar aanvragen om terrasuitbreiding?
We bekijken per aanvraag wat de mogelijkheden zijn om tijdelijk extra terrasruimte te maken. Hierbij kijken we naar het gebruik van trottoirs voor de horecagelegenheid zelf of voor een pand in de buurt dat leegstaat, openbare pleinen of parkeerplaatsen. Ook is het mogelijk dat ondernemers hun privé-parkeerplaats voor een deel in gebruik nemen als terras. Daarbij onderzoeken we of omwonenden en klanten hun auto kunnen blijven parkeren, de doorgang voor voetgangers voldoende blijft en ondernemers goed bereikbaar blijven. Alle horecaondernemers kunnen een verzoek bij de gemeente indienen. Dit geldt dus ook voor ondernemers die momenteel geen terras hebben. De mogelijkheid om terrassen tijdelijk uit te breiden geldt in eerste instantie tot 1 november 2020.

Wat voor aanvragen hebben we gekregen?
In de gemeente Rijen is er een aanvraag ingediend om voor de uitbreiding van het terras gebruik te mogen maken van een deel van het Wilhelminaplein. Ook hebben we aanvragen ontvangen van ondernemers die graag op het trottoir voor hun horecagelegenheid een tijdelijk terras willen plaatsen of het huidige terras willen vergroten.

Welke richtlijnen moeten ondernemers volgen?
Ondernemers hebben veel vragen over de aanstaande versoepeling van de maatregelen. Koninklijke Horeca Nederland heeft een protocol voor de heropening van de horeca opgesteld, waarin duidelijk is omschreven wat de “eisen” zijn waaraan de inrichtingen de komende maanden moeten voldoen. Verder moeten ondernemers zich houden aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).