PvdA tegen plannen gemeente Tilburg voor Wijkevoort

Op 5 april kwam in Tilburg het ontwerp-bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort ter inzage te liggen. Tot en met 17 mei 2021 kunnen er zienswijzen tegen dit ontwerp-bestemmingsplan ingediend worden. De PvdA Gilze en Rijen zal de gemeenteraad voorstellen dat te doen.

Plannen gemeente Tilburg
In de plannen van de gemeente Tilburg voor Wijkevoort verrijst er een bedrijventerrein waar nu sprake is van een prachtig open landschap. Globaal gelegen tussen de Burgemeester Letschertweg, de Rijksweg, Klein Tilburg en de A58. Er zal voor 80 hectare aan megabedrijfsgebouwen (dozen) geplaatst worden die op sommige plaatsen maar liefst 25 meter hoog mogen worden.

PvdA Gilze en Rijen tegen plan voor Wijkevoort
De PvdA maakt zich zorgen om het plan voor een grootschalig bedrijventerrein op Wijkevoort. Door het realiseren van dit plan zal er sprake zijn van een verdozing van Wijkevoort waardoor het landschap onherstelbaar wordt aangetast. In september 2020 nam de PvdA Gilze en Rijen dan ook het initiatief om een open brief te richten aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Tilburg waarin gevraagd werd om nog geen besluit te nemen en eerst goed te kijken naar de negatieve effecten van het plan. Deze brief werd ondertekend door een meerderheid van de raad van Gilze en Rijen. Tilburg ging toch verder met de plannen.

Zorgpunten Werklandschap Wijkevoort
Niet alleen de landschappelijke en recreatieve aantasting van Wijkevoort baart de PvdA zorgen. PvdA-fractievoorzitter Marielle Doremalen: “Door de realisatie van Werklandschap Wijkevoort zal er een forse toename (18.500) zijn aan verkeersbewegingen in en om onze gemeente met alle milieugevolgen van dien. Door het gebied heen loopt de Hultenseweg die gebruikt wordt door de schoolgaande jeugd uit Gilze en Hulten. De veiligheid van fietsers op deze weg moet gewaarborgd blijven. Daarnaast is de verwachting dat er vooral arbeidsmigranten ingezet gaan worden in de bedrijven die op Wijkevoort gaan komen en het niet of nauwelijks extra werkgelegenheid zal bieden voor onze inwoners.”

Zienswijze
In de gemeenteraad van 29 april zal de PvdA een zienswijze tegen het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort voorleggen aan de andere partijen in de raad. Hopelijk leidt dit ertoe dat vanuit de gemeenteraad Gilze en Rijen een (unanieme) zienswijze ingediend wordt. Zo krijgt de gemeente Tilburg duidelijk de (afwijzende) mening over dit plan onder ogen en geeft het recht om in beroep te gaan als het plan toch wordt vastgesteld door Tilburg. Enkele inwoners van onze gemeente hebben Stichting Gilze Hulten Open Landschap opgericht. Wilt u de zienswijze van deze stichting mee indienen, stuur dan een mail met uw naam en adres naar nee@geenhogedozen.nl of kijk op www.geenhogedozen.nl