In juni heeft het busbedrijf Arriva een “transitieplan” opgesteld om vanaf 2022 bezuinigingen door te voeren. Vanwege corona is het aantal reizigers tot 50% verminderd, hoewel het inmiddels weer aan het toenemen is. Om te bezuinigen wil Arriva enkele buslijnen in midden- en oost-Brabant opheffen en op andere lijnen minder vaak rijden. Met name onze gemeente wordt daarvan de dupe, want Arriva wil lijn 131 (Tilburg – Gilze – Rijen) helemaal opheffen. Daarmee raakt Gilze haar vaste busverbinding kwijt. In plaats daarvan komt er slechts 2x in de ochtend en 2x in de middag een “school-liner”. Ook lijn 130 tussen het AZC, Gilze en Rijen komt in het weekend te vervallen, zodat je dan niet meer vanuit Gilze met het openbaar vervoer naar Rijen kunt, en dus ook niet met de trein.

Rampzalige plannen
Gilzenaar Frits van Vugt, tevens fractievoorzitter van D66: “Deze plannen zouden rampzalig zijn voor veel mensen. Denk aan werkenden, zowel Gilzenaren die in Tilburg werken, maar ook voor degenen die – vanuit Tilburg komend – in een van de bedrijven in Gilze werken. Denk aan Gilzenaren die in Tilburg studeren en mensen die voor ziekenbezoek, winkelen of sociale contacten in Tilburg van de bus afhankelijk zijn. Of inwoners van Rijen en Gilze die bij elkaar op bezoek willen. Denk aan de bewoners van het AZC die nu moeten gaan lopen i.p.v. de bus te kunnen pakken. Voor al deze inwoners is er geen reëel alternatief, en daarom alleen al zijn deze plannen voor D66 Gilze en Rijen onacceptabel.”

Regiotaxi is geen alternatief
Het college van B&W heeft deze week een brief naar Arriva gestuurd en daarin gevraagd om buslijn 131 en de weekendritten van lijn 130 toch in stand te houden. Het college geeft terecht aan dat het inzetten van de regiotaxi voor studenten, scholieren en bewoners van het AZC – zoals Arriva suggereert – veel te duur is en geen duurzaam alternatief. En daarmee zijn vele anderen ook nog steeds niet geholpen.

Deze bezuiniging is ook niet slim
Arriva rijdt in Brabant onder de naam Bravo (“Brabant vervoert ons”). Zij ziet dit opdoeken van buslijnen als “een belangrijke schakel in het terugwinnen van reizigers”, maar kijkt dan alleen naar het korte termijn doel om de kosten te drukken. Maar Arriva vergeet dat sommige reizigers dan het openbaar vervoer de rug zullen toekeren en niet meer terug zullen komen. Zo schiet Arriva uiteindelijk in eigen voet. En dan geldt: “Brabant vervoert ons niet meer”, hetgeen voorkomen moet worden

Kan het tij gekeerd worden?
Frits van Vugt: “Ja, dat kan. Want nadat alle gemeenten hebben gereageerd, wordt een definitief besluit voorgelegd aan de provincie. In september moeten Gedeputeerde Staten daarover dan een knoop doorhakken. Wij hebben onze D66-collega’s in het provinciebestuur al ingeseind dat deze plannen echt tegengehouden moeten worden. Maar ook een vergelijkbaar signaal van de inwoners van Gilze en Rijen kan hierbij helpen.
Vandaar dat wij een petitie hebben ingediend, en hopen dat velen deze zullen tekenen.
Wij houden U op de hoogte!”

D66 Gilze en Rijen