We gaan verder met de herinrichting van het Bisschop de Vetplein. Voor de zomervakantie is de infiltratiekelder voor regenwater gemaakt. Maandag 20 september, direct na het wielerweekend, start aannemer fa. Biemans Bestratingen met het vervolg van de werkzaamheden. Het werk is opgedeeld in verschillende fasen. Telkens is een deel van de straten afgesloten. De omleidingen geven we met borden aan. We starten met de kruising (Bisschop de Vetplein, Nieuwstraat, Raadhuisstraat, Kerkstraat, Oranjestraat) en aansluiting van de Raadhuisstraat. Winkels blijven bereikbaar. Hieronder leest u daar meer over.

Wat gaan we doen?
We vervangen de riolering en op meerdere plaatsen leggen we extra riool voor de infiltratie (opvang) van regenwater. De hemelwaterafvoer van aanliggende panden koppelen we aan de voorkant van het pand af en sluiten we aan op het nieuwe regenwaterriool. Na het werk aan de riolering leggen we de bestrating terug. We gebruiken daarvoor zoveel mogelijk de huidige gebakken stenen.

Hoe ziet de planning eruit?
Het werk is opgedeeld in verschillende fasen:
Fase 1 Kruisingsvlak (Bisschop de Vetplein, Nieuwstraat, Raadhuisstraat, Kerkstraat, Oranjestraat) en aansluiting Raadhuisstraat
Fase 2 Aansluiting Kerkstraat
Fase 3 Bisschop de Vetplein tegenover het plein zelf (kruisingsvlak-Abdis van Thornstraat)
Fase 4 Aansluiting Abdis van Thornstraat-Oranjestraat-Versterstraat.
Fase 5 Het plein zelf

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De eerste fase, kruising en aansluiting Raadhuisstraat, duurt ongeveer vijf weken. Telkens informeren we vooraf de aanwonenden. Daarna starten we met fase 2. Wij houden u op de hoogte. De reconstructie is in maart/april 2022 klaar. Dit is uiteraard ook afhankelijk van het weer.

Meer informatie en informatie over wegafzettingen
Voor vragen kunt u terecht bij Wim Roijackers (projectleider) en Gerben Gerrits (toezichthouder/directievoering) via telefoonnummer 14 0161.
De wegafzettingen en omleidingen staan op www.gilzerijen.nl/herinrichtingbisschopdevetplein.