De PvdA in Gilze en Rijen dankt wethouder Sandra Diepstraten dat zij ‘de woningbouw heeft losgetrokken’ in Gilze en Rijen. Het klopt: wethouder Diepstraten heeft flink vaart gemaakt in langlopende projecten. Haar ambtelijke achtergrond op het gebied van ruimtelijke ordening maakt haar daar ook de goede persoon voor.

Echter …..
Maar de politieke volgers van het gemeentelijk huisvestingsbeleid en van de PvdA weten natuurlijk wel wat de aandacht voor de woningbouw was van het vorige en zittende college voordat wethouder Diepstraten de dossiers beetpakte. Veel stof zat erop. Ook zet het op zijn zachts gezegd te denken dat op zo’n belangrijk dossier als de nijpende woningbouw nota bene een prima ambtenaar op de stoel van de wethouder moet klimmen om de boel ‘los te trekken’. Enfin, mijmer hier maar eens over bij een goed glas water.

Wonen staat volop in de aandacht
Het thema ‘wonen’ staat in Gilze en Rijen en ook in Molenschot en Hulten inmiddels helemaal op de voorgrond. En we weten nu allemaal ook wat de knelpunten zijn. Laten we eens kijken of we die knelpunten een naam kunnen geven: ‘starters maken geen kans’, ‘liberalisering van de woonmarkt is een drama’ en ‘volkshuisvesting moet opnieuw op de kaart’. Zo beschouwd is het wel de vraag hoe Gilze en Rijen hierbij gesteld staat. Wij hebben namelijk, nog vrij recent, een gemeentelijke Woonvisie gekregen. Goedgekeurd door de Raad in 2020. De PvdA had op dit document toen al volop kritiek omdat het op het moment van verschijnen feitelijk al achterhaald was. Maar ja PvdA, in het land der blinden kun je zelf beter maar niet te haarscherp zien.

Woonvisie verlangt herziening
Wat moet Gilze en Rijen met een Woonvisie waarin een vurig pleidooi staat voor nieuwbouw – omdat die nieuwbouw ‘doorstroming’ gaat bevorderen? Niets, beste kijkbuiskinderen en lezers! Niets. Doorstroming is voor de Fabeltjeskrant, maar niet voor de echte ik-wil-gewoon-ergens-wonen-wereld van nu. Doorstroming typeert zó ontzettend de vergane glorie van de liberale 20-ste eeuw. Stop dus met die onzin! Bouw voor groepen die het nodig hebben en zorg dat de betaalbare woningen terecht komen bij starters en mensen met een kleinere beurs. Hang de woonvisie maar naast de … en kom alsjeblieft op korte termijn met iets bruikbaars waar de woningzoekenden in onze gemeente werkelijk wat aan hebben.
N.B. in de woonvisie komt het woord ‘starter’ 3 keer voor. In alle drie de keren zit hij (zij) in haar (zijn) huis te wachten op een vrijkomende doorstroomwoning. Nou: Fabeltjeskrant of niet? Tuutuutuutuut.

Bouw goedkope en kleinere woningen
Er is een overduidelijk tekort aan grondgebonden (goedkope) huurwoningen , appartementen en goedkope grondgebonden koopwoningen. En doe zoals woningcoorporatie Thuisvester bepleitte in Oosterhout: kies bij nieuwbouw voor kleinere woningen en een hoger percentage sociale huurwoningen. Bepaal dit bij de start van projecten. Dan weten projectontwikkelaars waar ze mee instemmen. Of ga het als gemeente zelf op je nemen.

Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl