In de commissie middelen stonden belangrijke onderwerpen op de agenda zoals hoe we als gemeente de samenwerking met de ABG-gemeenten verder door willen zetten en de huisvesting van de ABG-organisatie. De besluitvorming is 11 oktober en dat zien we met vertrouwen tegemoet. Fijn is dat de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau het voorstel voor huisvesting, waarbij ingezet wordt naar werken op 1 locatie voor de ambtelijke organisatie, hebben vastgesteld. Hiermee ligt een goede basis voor het huisvestingsvraagstuk voor de toekomst. De service voor de inwoners blijft zoals het nu is of wordt nog beter. Nu is de gemeenteraad van Gilze en Rijen aan zet om hier ook een klap op te geven en als drie gemeenten samen stappen te gaan zetten. Kern ’75 is en blijft van mening dat we met samenwerken meer bereiken dan alleen. Helaas zit een enkele partij hier anders in.

In de commissie ruimte waren de belangrijkste punten het leggen van voorkeursrecht op percelen in Hulten om in de toekomst woningbouw in Hulten mogelijk te kunnen maken. Kern ’75 staat hier positief in, temeer omdat de mogelijkheden voor woningbouw in Hulten zeer beperkt zijn. Verder stond de handreiking zonne-energie op de agenda. Ook deze kan Kern ’75 omarmen. Geen initiatieven van zonneweides tot 2023 en op voorstel van Kern ’75 worden zonneweides aan de dorpsranden in de categorie geplaatst “Nee, tenzij” in plaats van “Ja, mits”. Als laatste in deze commissie nog vermeldingswaardig dat de starterslening wordt verhoogd zodat starters meer gebruik kunnen maken van financiering via de gemeente.

In de commissie samenleving waren de belangrijkste onderwerpen de veldverlichting voor de voetbalvelden in Rijen en de Koers sociaal domein waarbij de basis ligt voor hoe we als gemeente de zorg voor inwoners vorm willen geven. Kern ’75 staat achter beide voorstellen en ziet behandeling in de gemeenteraad met vertrouwen tegemoet. Bij de behandeling van de ter kennisnamestukken kwam het onderwerp over de jongerenontmoetingsplekken naar voren. Kern ’75 wethouder van der Veen heeft hierin heel duidelijk de afwegingen van het college voor de locatiekeuze voor de proef van 6 maanden uitgelegd. Kern ’75 begrijpt de keuze, al is het met dit soort van onderwerpen altijd lastig een goede locatie te vinden die voor iedereen acceptabel is.

Lijkt het u leuk om mee te praten over deze diversiteit aan onderwerpen. Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via onze website, info@kern75.nl of onze fractieleden. Wij zoeken inwoners met een positieve blik die hun steentje bij willen dragen aan onze mooie gemeente om deze nog mooier te maken. Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders, Corné Machielsen.