NS en ProRail starten vrijdag 8 oktober met het plaatsen van AED’s op alle stations in Brabant. Op station Gilze-Rijen wordt dan als eerste een AED geplaatst. Aansluitend was er een gratis reanimatiecursus voor reizigers en vrijwilligers zodat zij in geval van nood mensen met een hartstilstand kunnen helpen.

De komende maanden willen NS en ProRail op alle stations AED’s plaatsen, in totaal 715 AED’s. De grote Brabantse stations hebben al enige tijd AED’s, die worden vernieuwd. Eind van het jaar moeten alle AED’s in Brabant geplaatst zijn.

Landelijk dekkend netwerk
Tot nu toe waren er AED’s op 50 stations. Door het aanbod van AED’s uit te breiden willen we een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Dat vergroot de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen. Om zo snel mogelijk hulp te bieden, zijn de AED’s straks te gebruiken door medewerkers van ProRail en NS én door burgerhulpverleners via HartslagNu.

Levens redden
Met de nieuwe AED hebben mensen op en in de omgeving van het station een grotere kans op overleving bij een hartstilstand. Volgens de Hartstichting krijgen circa 17.000 mensen per jaar een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De kans op overleven is het grootst als een reanimatie binnen de eerste zes minuten start en een AED wordt ingezet.

Nieuwe AED’s zijn te gebruiken op het station, maar zijn ook beschikbaar voor de omgeving van het station. Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Daarmee heeft deze uitbreiding van het netwerk impact voor de stations én hun omgeving. ProRail en NS dragen zo bij aan de opgave die we in Nederland nog hebben om AED-loze zones te vullen.”

Naar verwachting zijn alle treinstations over zo’n zeven maanden uitgerust met de nieuwe AED’s. Bij alle stations in heel Nederland is dan minimaal 1 AED 24/7 beschikbaar die is aangemeld bij HartslagNu.