Woningen huurders en diegenen met weinig eigen vermogen vaak niet energiezuinig

Tijdens de begrotingsbehandeling vroeg de PvdA aandacht voor inwoners die in energieverslindende huizen wonen. De stijgende energieprijzen en de klimaatveranderingen maken duidelijk hoe belangrijk het is om je huis energiezuiniger te malen. Helaas is deze mogelijkheid niet voor iedereen weggelegd: omdat huurders hierbij afhankelijk zijn van de verhuurders en voor diegenen met een laag inkomen duurzaamheidsverbeteringen aan de woning vaak niet betaalbaar zijn.

Inzetten op energiebesparende maatregelen voor iedereen
Bij de begrotingsvergadering kwam de PvdA met een motie met het verzoek aan het college om na te gaan hoe huiseigenaren met een laag inkomen of weinig eigen vermogen geholpen kunnen worden, onder meer door duurzaamheidsmaatregelen, zoals subsidies en leningen, beter toegankelijk te maken voor deze doelgroep. Daarnaast vroeg de PvdA om met de woningcorporaties en de huurdersvereniging in gesprek te gaan om in te zetten op het versnellen van de verduurzaming van het woningbestand en om na te gaan of er mogelijkheden zijn om particuliere verhuurders te stimuleren hun woningen te verduurzamen.

Geld vanuit het rijk
Het rijk stelt geld beschikbaar aan de gemeenten naar aanleiding van de stijging van de energieprijzen om dit in te zetten om woningen verder te verduurzamen met extra aandacht voor diegenen voor wie dit financieel nu niet haalbaar is of die als huurder afhankelijk zijn van de verhuurder. De wethouder gaf tijdens de begrotingsvergadering aan dat nu nog niet bekend is hoeveel rijksgeld onze gemeente hiervoor zal ontvangen. Binnen enkele maanden zal hier meer duidelijkheid over komen.

Hoe nu verder?
Naar aanleiding van het antwoord van de wethouder besloot de PvdA de motie (nog) niet in te dienen en eerst af te wachten hoeveel rijksgeld er beschikbaar komt voor onze gemeente voor het verder verduurzamen van woningen van mensen met weinig eigen vermogen en/of huurders. Voor de PvdA staat wel als een paal boven water dat energiebesparende maatregelen beter dan nu toegankelijk moeten worden voor iedereen. Wij zullen dan ook zeker een vinger aan de pols houden en erop toezien dat het rijksgeld hieraan wordt besteed.

Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl