De VVD Gilze en Rijen is aan het werk voor onze 4 dorpen. Zo pleit VVD-raadslid Bart van Enschot voor een verkeersveilig Bisschop de Vetplein in Gilze.

Meerdere malen heeft de VVD Gilze en Rijen haar zorgen geuit over de verkeersonveilige situatie op het vernieuwde Bisschop de Vetplein. En wij niet alleen. De Brigadiers Gilze zijn hiervoor een petitie gestart. Hierin wordt gevraagd om meer veiligheid op de Tip, in de Raadhuisstraat en bij de kruising Nieuwstraat-Korte Wagenstraat-Lange Wagenstraat.

VVD-raadslid Bart van Enschot hierover: “de Tip is een mooie kruising geworden waarin de vijfsprong van vroeger is teruggebracht. Echter met de huidige verkeersintensiteit voldoet deze inrichting niet aan een overzichtelijke en verkeersveilige situatie. Daarom ondersteunt de VVD het initiatief van Brigadiers Gilze om met deze petitie aandacht te vragen voor de ontstane onveilige situatie. Ikzelf heb de petitie inmiddels ondertekend”.
Helaas moest een ongeval, met persoonlijk letsel tot gevolg, duidelijk maken dat er maatregelen genomen moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bart van Enschot vervolgt: “De kruisingen op het Bisschop de Vetplein en Nieuwstraat-Lange en Korte Wagenstraat worden intensief gebruikt door gemotoriseerd verkeer en fietsers maar ook door schoolgaande kinderen. Beide kruisingen zijn onoverzichtelijk en vaak neemt degene die het brutaalst is voorrang. Dat veroorzaakt grote risico’s met helaas de eerste ongevallen tot gevolg. We moeten met name onze schoolgaande kinderen beter beschermen. Ik wil dan ook iedereen oproepen de petitie van Brigadiers Gilze te ondertekenen. In de commissie Ruimte van afgelopen week heb ik bij de verantwoordelijke wethouder aangedrongen op snelle maatregelen die zorgen voor een veiliger situatie voor alle verkeersdeelnemers”.

De VVD Gilze en Rijen vindt dat de veiligheid voor alle verkeer maar met name voor de schoolgaande kinderen de hoogste prioriteit verdient. Langer wachten met passende maatregelen is geen optie!

Doe ook mee met ons!
Je kunt ons bereiken via vvdgilzerijen@outlook.com en via Facebook en Instagram.