Op donderdag 2 maart 2023 organiseert Stichting Cultuurplaats in samenwerking met Kunstloc Brabant een regionale bijeenkomst in Cultureel Centrum De Schakel in Gilze. Deze avond is bedoeld voor besturen en vrijwilligerscoördinatoren van culturele verenigingen, stichtingen en informele groepen uit de ABG-gemeenten, Dongen en Oosterhout. Het hete hangijzer dat besproken wordt zijn hun vrijwilligers of die ze (nog) niet hebben. Hoe werf en behoud je ze voor je club? De interactieve theatervoorstelling ‘Rode loper uit, achterdeur dicht’ van Durven & Doen zorgt voor nieuwe inzichten.

Durven & Doen laat via interactief werktheater besturen en vrijwilligerscoördinatoren zien hoe je het anders kunt aanpakken. Samen met het publiek zoeken ze naar oplossingen voor het lastige vraagstuk. Deze voorstelling is in 2022 ook in Breda opgevoerd en was toen een groot succes. Om ervoor te zorgen dat de aanwezige verenigingen uit de regio met elkaar in contact komen, ervaringen kunnen delen en alvast in de sfeer kunnen komen, is er voorafgaand aan de voorstelling een netwerkdiner voor de aanwezigen.

Herstelgelden culturele sector
Door corona zagen veel amateurkunstgroepen en andere culturele clubs hun ledenaantal teruglopen. Staatssecretaris Uslu trok daarom vorig najaar 1,5 miljoen euro uit voor extra ondersteuning en herstel. “De vrijwillige inzet voor cultuur en de actieve cultuurbeoefening vormt een belangrijke basis van het culturele leven in ons land”, schreef de staatssecretaris in mei 2022 in haar hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie kreeg van de staatssecretaris de opdracht om de helft van deze herstelgelden te verdelen via 12 provinciale organisaties en instellingen voor cultuurparticipatie, zoals Kunstloc in Brabant. Zij zochten op hun beurt naar organisaties die op lokaal of regionaal niveau konden helpen met organiseren van ondersteunende activiteiten waarbij een heet hangijzer voor de amateurkunst aan bod komt.

Vrijwilligerstekort
Stichting Cultuurplaats die in de ABG-gemeenten actief is op het gebied van cultuureducatie en -participatie, toonde zich bereid om dit op te pakken op het gebied van amateurkunst en vrijwilligers. Want dat is en blijft voor veel verenigingen, stichtingen en informele groepen een probleem. Steeds vaker moeten zij zichzelf opheffen, omdat ze niet voldoende vrijwilligers hebben om alles geregeld te krijgen. Dat geldt zowel op bestuursniveau als achter de schermen bij het organiseren van activiteiten, het bijhouden van de administratie of een website. Mensen hebben steeds minder tijd en/of willen zich niet langere tijd aan iets vastzitten. Wat te doen?

Vooraf aanmelden
De voorstelling, inclusief netwerkdiner, zijn kosteloos bij te wonen. Wel dienen belangstellenden zich uiterlijk 22 februari 2023 aan te melden via www.cultuurplaats.nu/regiobijeenkomst-over-werven-en-behouden-van-vrijwilligers