Gilze en Rijen, 18 maart 2023

Op vrijdag 17 maart 2023 werd de PvdA Gilze en Rijen onaangenaam verrast door het besluit van de PvdA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Gilze en Rijen, Anthony Bisschops, dat hij met onmiddellijke ingang de PvdA Gilze en Rijen niet langer zal vertegenwoordigen in de gemeenteraad en zich aansluit bij de fractie van Gemeentebelang.

Zonder enig overleg en volkomen onverwacht werd het bestuur en de leden van de (steun)fractie rond het middaguur hierover per e-mail geïnformeerd.
Tegelijkertijd werd op de website van BN DeStem (en via social media) het bericht hierover gepubliceerd.

In de reguliere algemene ledenvergadering van de PvdA van vrijdagavond 17 maart jl. hebben de leden teleurgesteld gereageerd op het vertrek van Anthony en met name afwijzend op het meenemen van zijn zetel naar Gemeentebelang.

Naar goed gebruik heeft ook Anthony bij zijn kandidaatstelling de PvdA Interne Bereidverklaring Kandidaat Gemeenteraad ondertekend waarin o.a. verklaard wordt dat bij vertrek uit de fractie de raadszetel wordt opgegeven, zodat deze terugvalt aan de PvdA. Het meenemen van de zetel wordt ook niet gerechtvaardigd door het aantal voorkeursstemmen, met 59 stemmen ruim onvoldoende voor een voorkeurszetel.

Daarenboven heeft Anthony het coalitie-akkoord tussen Kern’75, Groen Gilze en Rijen en PvdA mede uit onderhandeld en ondertekend waaraan hij zich achteraf op onderdelen blijkbaar niet wenste te conformeren.

De PvdA Gilze en Rijen is van mening dat Anthony Bisschops door zijn handelwijze de PvdA schade en nadeel heeft berokkend, het aanzien van de politiek in zijn algemeenheid heeft beschadigd, maar vooral ook de mensen in Gilze en Rijen die bewust hun stem hebben uitgebracht op de PvdA in de steek heeft gelaten.

Ton van Gageldonk, nu als eenmansfractie, blijft zich voortvarend inzetten voor de PvdA Gilze en Rijen. Mede ondersteund door een grote steunfractie én door de steun van de coalitiepartners, is het PvdA-geluid zeker gesteld.

Bestuur PvdA Gilze en Rijen
Lau Lavooij / voorzitter

PvdA fractie Gilze en Rijen
Ton van Gageldonk / fractievoorzitter