Inkoop sociaal domein rechtvaardigt scherp debat

De commissie Samenleving besteedde woensdag 10 mei terecht veel aandacht aan de inkoop van dagbesteding in het sociaal domein. Er zijn grote zorgen of er voor Wmo-dagbesteding wel aanbieders blijven in onze gemeente. In maart 2021 heeft de gemeenteraad, met een motie op initiatief van de PvdA, duidelijk gemaakt dat er hoe dan ook lokaal zorgaanbod moet blijven.

Goede zorg en ondersteuning
De gemeenten in de regio Hart van Brabant, waaronder onze gemeente hebben in 2021 besloten om zorg in te kopen via de regio: “We willen goede zorg en ondersteuning bieden die toegankelijk is voor wie die zorg nodig heeft en die betaalbaar is voor de gemeente”.

Behoud van kwaliteit
Een andere belangrijke reden was dat inwoners geen last meer moeten hebben van verschillende loketten als ze meerdere voorzieningen gebruiken.
Hiermee werd gemikt op kostenbeheersing zonder evenwel aan kwaliteit in te boeten. Met die inkoopstrategie was de hele gemeenteraad het eens, ook al waren de haken en ogen eraan bekend: van begin af aan was duidelijk dat dit in ieder geval zou leiden tot minder zorgaanbieders en zelfs het risico dat er helemaal geen lokale zorgaanbieders zou zijn.

Behoud van lokale zorgaanbieders
Alle fracties vonden toen en nu dat dit laatste niet mocht en mag gebeuren en dat er in de gemeente Gilze en Rijen aanbieders van lokale dagbesteding moeten blijven. De motie in maart 2021 gaf het toenmalige college immers de opdracht te ‘zorgen voor behoud van kwalitatief goede lokale zorg, met name voor veelvoorkomende lichte zorg’. En dat geldt nog.

Zorg over behoud
Dus de teleurstelling dat het erop lijkt dat dit niet gebeurt was woensdag voelbaar in het verhitte debat. Wethouder Doremalen zoekt nu een aantal zaken uit, waarbij de PvdA het van groot belang vindt dat de gemeenteraad unaniem blijft hameren op het behoud van lokaal zorgaanbod.
Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met ons raadslid: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.