De PvdA wil dat mensen actief benaderd worden

Vorige week heeft de PvdA geschreven dat wij het belangrijk vinden dat meer inwoners die recht hebben op de minimaregelingen er ook gebruik van gaan maken. Met wat gerichte inspanning is dit zeker te bereiken en dat heeft PvdA in de laatste commissievergadering ook aangekaart.

Onze gemeente heeft negen regelingen die een laag inkomen aan kunnen vullen, denk aan de meedoenregeling en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Inkomensregelingen te weinig gebruikt
Het armoede-onderzoek van juni 2023 laat zien dat er veel te weinig inwoners gebruik van maken. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: de regeling is niet bekend, het is te moeilijk om de regeling aan te vragen, of iemand denkt er niet voor in aanmerking te komen. Dat is jammer want daardoor lopen inwoners met een laag inkomen belangrijke aanvullingen daarop mis.

Voorstel PvdA
De PvdA heeft daarom in de Commissie Samenleving het voorstel gedaan om inwoners bij wie bekend is dat ze waarschijnlijk recht hebben op een aanvulling van hun inkomen actief te benaderen. De inwoners die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering krijgen of de energietoeslag zijn immers bekend bij de gemeente. Als de gemeente een persoonlijk bericht stuurt aan hen en vraagt of zij gebruik willen maken van de regeling, dan is de eerste stap gezet. Een volgende stap die de PvdA voor ogen staat is het automatisch toekennen van bijvoorbeeld de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Voorstellen andere partijen
Door andere partijen zijn in de commissievergadering ook voorstellen gedaan. Wij hebben deze voorstellen overwogen maar we zijn benieuwd of ze op dit moment haalbaar zijn. De ideeën worden verder uitgewerkt en dat wacht de PvdA af. Voor vragen of opmerkingen over dit of andere onderwerpen mail of bel met ons raadslid: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.